Święto narodowe Królestwa Maroka

Maroko

Koronacja Króla Mohammeda VI 20 lat temu, otworzyła nową erę w historii Maroka, naznaczoną wielkim postępem gospodarczym, oraz reformami społecznymi i religijnymi, dzięki którym Maroko zdobyło ważną pozycję na kontynencie afrykańskim i na arenie międzynarodowej.

Od dnia rozpoczęcia panowania, Król Mohammed VI skierował swoją uwagę na politykę społeczną, stawiając w jej centrum człowieka. Powstała w 1999 roku Fundacja Mohammeda VI na rzecz Solidarności uczestniczy, obok innych organizacji społecznych w walce z ubóstwem, kierując się dewizą „Łączymy się aby pomagać tym, którzy nie mają nic”.

Działania Fundacji związane są z pomocą humanitarną, pomocą dla ludności żyjącej w trudnych warunkach a także wsparciem finansowym i logistycznym dla lokalnych stowarzyszeń zaangażowanych w realizację strategii trwałego rozwoju.

Polityka społeczna została wzmocniona poprzez polepszenie jakości opieki medycznej jest jednym z priorytetów programu proponowanego przez Króla Mohammeda VI w kwestii rozwoju społecznego. W 2002 roku zostały opracowane dwa systemy podstawowej opieki medycznej – Obowiązkowe Ubezpieczenie Medyczne oraz System Opieki Medycznej.

Pierwszy z nich jest rodzajem ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących pracę dochodową, emerytów, kombatantów ruch oporu i armii wyzwolenia oraz studentów. Drugi dotyczy pomocy społecznej udzielanej osobom najbardziej potrzebującym zgodnie z zasadą solidarności społecznej.

Świadome zmian gospodarczych zachodzących na świecie i wynikających z nich wyzwań, Maroko pod oświeconym przewodnictwem swojego Króla przystąpiło do realizacji wielkich projektów w różnych dziedzinach, zaczynając od transportu i infrastruktury.

W dniu 15 listopada 2018 w Tangerze, Jego Królewska Mość Mohammed VI oraz Prezydent Francji Emmanuel Macron dokonali uroczystego otwarcia linii kolei wielkich prędkości „Al Boraq” łączącej Tanger z Casablanką. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w Maroku w roku ubiegłym i powód do dumy, gdyż połączenie kolejowe Tanger-Casablanka jest pierwszą linią kolei wielkich prędkości w Maghrebie i na całym kontynencie afrykańskim.

Przyjazna środowisku kolej „Al Boraq” skraca o połowę podróż pomiędzy dwiema gospodarczymi metropoliami, podwoi liczbę pasażerów do ponad 6 milionów już w trzecim roku eksploatacji kolei a także zwiększa bezpieczeństwo środków transportu.

Połączony z Casablanką szybką linią kolejową port Tanger jest jednym z największych w całym basenie morza Śródziemnego. W ciągu 6 lat (2002-2008), port w Tangerze – Tanger Med1 stał się światowym centrum logistyki połączonym z 200 portami na świecie, zdolnym obsłużyć 9 milionów kontenerów, 7 milionów pasażerów, 700 tysięcy ciężarówek oraz milion samochodów.

W lipcu 2019, następca tronu Książę Moulay AL Hassan dokonał uroczystego otwarcia strefy portowej Tanger Med II. Realizacja tej inwestycji kosztowała ponad 14 miliardów dirhamów. Port Tanger Med II pomieści dwa terminale kontenerowe. Budowa portu została rozpoczęta w maju 2010. Prace zaplanowano w dwóch etapach. W pierwszej fazie w latach 2010-2016, zbudowano podstawową infrastrukturę portu (w tym główną groblę) a także 1200 metrów bieżących nadbrzeża. W drugim etapie powstała druga grobla oraz 1600 metrów bieżących nadbrzeża.

Nie tylko kolej „AL Boraq” i Tanger Med są wizytówką nowoczesnego Maroka. W latach 2017-2018, Maroko umieściło na orbicie geostacjonarnej satelity „Mohammed VI-A” i „Mohammed VI-B”, wykonane w najwyższej technologii kosmicznej. Te dwa uzupełniające się satelity umożliwiają szybszą i bardziej efektywną obserwację obszarów.

Jego Królewska Mość Mohammed VI przywiązuje szczególną wagę do szybkiego rozwoju sieci autostrad, które połączą coraz większą liczbę miast i aglomeracji. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, polityka Króla przyniosła w tej dziedzinie konkretne rezultaty – wszystkie miasta liczące powyżej 400 tysięcy mieszkańców co stanowi łącznie 60% ludności kraju, są połączone autostradami. Maroko posiada najdłuższą na kontynencie afrykańskim sieć autostrad (ponad 1800 km) oraz dróg szybkiego ruchu (ponad 1600 km).

W lipcu 2016 roku, Jego Królewska Mość Mohammed VI uroczyście otworzył w Rabacie wiszący most nazwany „Mohammed VI” i będący częścią obwodnicy miasta. Ta oryginalna konstrukcja długości 950 metrów, wznosząca się na dwóch błyszczących słupach o wysokości 200 metrów jest jednym z najpiękniejszych i najdłuższych mostów w Afryce.

Polityka energetyczna Maroka prowadzona przez Króla Mohammeda VI jest skierowana na rozwój energii odnawialnych, słonecznej i wiatrowej. Strategia ta ma celu zmniejszenie zależności energetycznej Maroka i pokrycie 42% potrzeb energetycznych Królestwa w roku 2020 i 52% w 2030 roku. Ambitny Plan Słoneczny zainicjowany w 2009 roku roku przez Jego Królewską Mość wpisuje się w strategię stałego rozwoju i będzie realizowany w pięciu miejscach: Ouarzazate, Ain Bni Matrhar, Foum Al Oued oraz Sebkhat Tah.

Święto narodowe Królestwa Maroka

Polityka ekonomiczna zainicjowana przez Jego Królewską Mość jest ściśle związana z zatrudnieniem w kontekście rozwoju gospodarczego kraju, Jego Królewska Mość Mohammed VI podkreślił w orędziu skierowanym do narodu z okazji obchodów 65 rocznicy Rewolucji Króla i Ludu, że „Edukacja społeczna i wdrażanie zawodowe nie są wyłącznie przywilejem ludzi młodych. Każdy obywatel, bez względu na swoje miejsce pochodzenie ma prawo do kształcenia i godnej pracy”.

Strategia ta umożliwiła dynamiczny rozwój sektora przemysłowego, zwłaszcza po wdrożeniu Planu Wzrostu oraz uchwaleniu w 2009 roku Narodowego Paktu na rzecz Wzrostu Przemysłowego, co zaowocowało również ofertą miejsc pracy w nowych sektorach zatrudnienia – motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i usług podwykonawczych.

W dniu 18 maja 2005 roku Jego Królewska Mość Mohammed VI powołał Narodową Inicjatywę Rozwoju Ludzkiego. Ma ona na celu pomoc społeczną dla najuboższych dzielnic miast i wiejskich gmin. Pomoc ta jest realizowana poprzez zwiększenie dostępu do podstawowych usług społecznych, promowanie działalności przynoszących stałe dochody, tworzenie miejsc pracy, wparcie dla osób słabych i niepełnosprawnych. Ponad 10,5 miliona Marokańczyków skorzystało w latach 2006-2017 z pomocy na którą Inicjatywa przeznaczyła 34 miliardy dirhamów.

Strategia obrana przez Króla Mohammeda VI jako Emira Wiernych w kwestiach dotyczących reformy i odnowy praktyk religijnych oparta jest na autentycznym i wielowymiarowym podejściu, sprzyjającemu islamowi sunickiemu. Reforma ta dotyczy dziedzin strategicznych, ustawodawczej, administracyjnej i instytucjonalno-organizacyjnej.

Polityka decentralizacji dotycząca organizacji terytorialnej kraju oraz administracji państwowej stanowi kluczowy element strategii Króla Mohammeda VI, której celem jest angażowanie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych do ustalania i realizacji polityki dostosowanej do potrzeb ich regionów. W polityce społecznej marokański monarcha zwraca uwagę na sprawy związane z wyburzaniem ubogich dzielnic oraz na mieszkania szkodliwe dla zdrowia.„Tylko odpowiednie mieszkanie może ochronić godność człowieka”, stwierdził Król w przemówieniu w dniu 11 października 2002, podejmując działania związane z przyśpieszaniem tempa wyburzania ubogich dzielnic w ramach programu „miasta bez ubogich dzielnic” oraz rozszerzenia oferty tanich mieszkań dla osób o niskich dochodach.

Święto narodowe Królestwa Maroka

Maroko realizuje narodową strategię wytyczoną przez Jego Królewską Mość Mohammed VI w kwestiach imigracji i azylu, która umożliwiła dziesiątkom tysiący osób przybyłym do Maroka, uzyskanie dokumentów pozwalających na legalny pobyt. Pierwszy etap operacji uregulowania sytuacji pobytowej w Maroku imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji, przeprowadzony w 2014 roku dotyczył 23 096 osób.

Królestwo Maroka zajmuje 14 miejsce na liście państw zaangażowanych w pokojowe misje ONZ na całym świecie, a drugą pozycję w operacjach na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Ogółem 1 605 marokańskich żołnierzy bierze udział w misjach pokojowych ONZ.

W styczniu 2017 roku, Królestwo Maroka powróciło do Unii Afrykańskiej, którą opuściło w roku 1984, protestując przeciwko przyjęciu do tej organizacji Frontu Polisario jako reprezentanta Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej.

34 na 54 państw członkowskich Unii Afrykańskiej poparło readmisję Maroka do organizacji.

„To dobry dzień, kiedy wraca się do siebie po tak długiej nieobecności”, stwierdził Jego Królewska Mość po głosowaniu.

foto: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *