Światowy zjazd wynalazców w Warszawie

International Warsaw Invention Show

International Warsaw Invention Show

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od 1990 promuje polskie wynalazki na międzynarodowych wystawach i targach innowacji. W tym okresie zaprezentowało ponad 3500 polskich innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych na kilkudziesięciu wystawach, na czterech kontynentach. Zostały one opracowane na wyższych uczelniach, instytutach naukowo-badawczych, przedsiębiorstwach, również małych i średnich oraz przez indywidualnych twórców. Efektem promocji prowadzonej przez Stowarzyszenie są uzyskane liczne medale i specjalne wyróżnienia, a także nawiązanie przez polskich twórców techniki wielu owocnych kontaktów komercyjnych, czego efektem były liczne wdrożenia.

Stowarzyszenie jest organizatorem Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS (International Warsaw Invention Show). W tym roku odbędzie się jej XIII edycja w dniach 14-16 października w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem wynalazców, o czym świadczy stale rosnąca ilość krajów uczestniczących oraz wystawców zagranicznych. W 2018roku w wystawie IWIS uczestniczyło 25 krajów.

W tym roku podczas wystawy IWIS odbędzie się VIII Międzynarodowy Konkurs Chemiczny. Jest to impreza flagowa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA zrzeszającej ponad 100 krajów z całego świata. Współorganizatorami tegorocznej Wystawy IWIS są Urząd Patentowy RP oraz Politechnika Warszawska. Wystawa IWIS jest ważnym forum wymiany doświadczeń między wynalazcami, podmiotami opracowującymi innowacje oraz przedsiębiorstwami poszukującymi nowych rozwiązań w celu ich praktycznego zastosowania. Stanowi także doskonałą inspirację dla środowisk inżynierskich, kreującą innowacyjne postrzeganie świata oraz motywującą do podejmowania nowych wyzwań, w tym również opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpływać na rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Patronat nad Międzynarodową Warszawską Wystawą Wynalazków IWIS objęła Warszawska Izba Gospodarcza.

(SPWiR)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *