Strażacy Małopolski dla dzieci: „Jestem Mały Wiem Więcej”

Jestem Mały Wiem Więcej

Jestem Mały Wiem Więcej

Projekt „Jestem Mały Wiem Więcej” realizowany jest w 8-10 szkołach podstawowych woj. małopolskiego. Każdego roku w programie udział bierze ponad 200 dzieci z klas I-III. Projekt przygotowali strażacy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego.

Szkolenia obejmują zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Kursy w formie wolontariatu prowadzą druhowie z miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zajęciach podejmowane są tematy związane z informowaniem o zagrożeniach, udzielaniem pierwszej pomocy, zagrożeniami cywilizacyjnymi, postawą obywatelską, postępowaniem w czasie burzy i powodzi oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

W trakcie spotkań organizowane są również wycieczki do miejscowych strażnic OSP oraz Komend Państwowej Straży Pożarnej. Każdy z uczestników otrzymuje umundurowanie strażaka, w którym zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia. Na zakończenie projektu w każdej ze szkół organizowane są Uroczyste Apele, na których zaproszeni są rodzice dzieci, przedstawiciele struktur związkowych, władze samorządowe oraz lokalne media.

W trakcie uroczystości młodzi adepci pożarnictwa przedstawiają nowo nabyte umiejętności w formie scenek. Ponadto przeprowadzony zostaje również egzamin ustny. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz symboliczną nagrodę.

(ZOSP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *