Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy jest organizacją charytatywną działającą od ponad 20 lat. W roku 2005 uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

Powstaliśmy z inicjatywy grupy przyjaciół i znajomych mieszkających na terenie m. st. Warszawy, którym na sercu leżało dobro lokalnych społeczności, niezależnie od statusu materialnego i wieku. Za cel obraliśmy sobie szeroko pojętą troskę o mieszkańców Warszawy.

Stowarzyszenie od kilku lat realizuje swój autorski projekt finansowania stypendiów językowych dla dzieci z warszawskich rodzin, rekomendowanych przez dzielnicowe wydziały oświaty i wychowania m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy
ul. Młynarska 48
01-171 Warszawa
tel: +48 22 535 50 06
fax: +48 22 535 50 12
e-mail: warszawa@spwaw.org.pl
www.spwaw.org.pl