Stolica wspiera innowacje i ich pomysłodawców

Miasto stołeczne Warszawa jest partnerem instytucjonalnym tegorocznego Kongresu Innowacyjnej Gospodarki. Tegoroczna, trzecia już edycja Kongresu dotyczy m.in. możliwości finansowania innowacji i tworzenia warunków do ich rozwoju.

W czwartek, 24 maja 2012 r., w stolicy rozpoczął się III Kongres Innowacyjnej Gospodarki. W tym roku Warszawa jest jednym z partnerów instytucjonalnych wspierających to wydarzenie. W Centrum Nauko Kopernik spotykają się przedstawiciele środowisk badawczych, samorządów i przedsiębiorcy. Celem Kongresu jest podkreślenie znaczenia innowacji dla rozwoju współczesnych gospodarek, w tym gospodarki Polski. W trakcie spotkania zostanie też wręczona „Innovatica” – nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: innowacyjna firma/ uczelnia/ organizacja, innowacyjne rozwiązanie oraz osobistość innowacyjna.

Z kolei środa, 23 maja, należała do młodych i pomysłowych. Udział osób przed 30. rokiem życia wśród ogółu przedsiębiorców w Polsce sięga 34 % – o ponad 10 % więcej niż średnia dla Unii Europejskiej. Dlatego też miasto stołeczne Warszawa wsparło jako partner instytucjonalny również poprzedzające kongres Forum Młodych Przedsiębiorców „Młodzi Innowacyjni”. W tym roku młodzi przedsiębiorczy debatowali m.in. nad wartością wykształcenia akademickiego oraz poznawali przykłady dobrych praktyk i skutecznych strategii na wejście na rynek i utrzymanie się na nim.

Stolica wspiera nowoczesny biznes za pomocą programu „Innowacyjna Warszawa 2020”. Ma on podwójne znaczenie: z jednej strony zbiera i systematyzuje dotychczasowe działania miasta (w tym m.in. szereg projektów skierowanych do warszawiaków, którzy chcą założyć własną firmę, ale nie mają niezbędnych środków lub wiedzy – w ramach tych projektów łącznie wsparcie otrzymało ok. 2,5 tys. stołecznych przedsiębiorców). Z drugiej zaś – program wyznacza cele, do których Warszawa powinna dążyć, by nasza lokalna gospodarka prężnie się rozwijała. Określenie branż kluczowych dla tego rozwoju pozwala skupić się na wspieraniu ich integracji, np. tworzeniu klastrów czy organizowaniu spotkań ułatwiających powstawanie sieci współpracy. Oprócz fotoniki, dziedzinami priorytetowymi dla stolicy powinny stać się biotechnologia, nanotechnologia, energetyka, ICT. Podkreśla również znaczenie sektora kreatywnego. Nad programem w lipcu debatować będzie Rada m.st. Warszawy.

 

 

źródło: www.um.warszawa.pl


Silk Road Poland