Spotkanie premierów Polski i Malty

Joseph Muscat, premier Malty i Beata Szydło, prezes Rady Ministrów.
 Joseph Muscat, premier Malty i Beata Szydło, prezes Rady Ministrów.
Joseph Muscat, premier Malty i Beata Szydło, prezes Rady Ministrów.

30 listopada 2016 r. premier Beata Szydło spotkała się z premierem Malty, który przybył do Warszawy na konsultacje międzyrządowe. Joseph Muscat przedstawił kwestie, które zamierza uczynić priorytetami polityki, na czas sprawowania przez Maltę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Priorytetem polityki zagranicznej będzie ustabilizowanie sytuacji w Libii. Przez Libię do Europy przybywają uchodźcy z Somalii, Nigerii, Mali, Etiopii, Erytrei i Afryki Wschodniej.

W kwestii Brexitu, rząd Malty opowiada się za przyjęciem przez Unię twardego stanowiska wobec Wielkiej Brytanii.
Warunkiem utrzymania dotychczasowych zasad dostępu do wspólnego rynku, powinny być:

 • swobodny przepływ osób przybywających z innych państw Unii Europejskiej,
 • respektowanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu, jako aktów prawnych nadrzędnych wobec prawodawstwa brytyjskiego,
 • wspólna polityka celna w zakresie obrotu towarowego z państwami spoza Unii.

W polityce wewnętrznej Unii Europejskiej, priorytetem będzie wzmocnienie wspólnego europejskiego systemu azylowego, jako odpowiedź na kryzys migracyjny. Rząd Malty będzie działać na rzecz redystrybucji imigrantów pomiędzy wszystkie państwa Unii.

Malta obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia i będzie ją sprawować do 30 czerwca 2017 r. W tym czasie ministrowie rządu Malty będą przewodniczyli posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Wyjątek będą stanowiły posiedzenia poświęcone polityce zagranicznej, którym przewodniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Od 1 listopada 2014 r. funkcję tę sprawuje Federica Mogherini (Włochy).

Rada Unii Europejskiej, to organ decyzyjny, o kompetencjach nadrzędnych wobec uprawnień ministrów rządów poszczególnych państw członkowskich. W posiedzeniach Rady uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych 28 państw, albo ministrowie innych resortów, odpowiednio do zagadnień podejmowanych na posiedzeniu.

Mogą to być ministrowie właściwi do spraw:

 • Gospodarczych i Finansowych,
 • Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
 • Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów,
 • Konkurencyjności,
 • Transportu, Telekomunikacji i Energii,
 • Rolnictwa i Rybołówstwa,
 • Środowiska,
 • Edukacji, Młodzieży i Kultury.

Przewodniczenie posiedzeniom Rady Unii Europejskiej pozwala na wprowadzenia własnych projektów do porządku obrad i gwarantuje możliwość przedstawienie stanowiska w każdej z procedowanych spraw.

Robert Ostrowski