Rząd RB zatwierdził państwowy program rozwoju dróg do 2020 r.

Rząd RB zatwierdził państwowy program rozwoju dróg do 2020 r.

Rząd RB zatwierdził państwowy program rozwoju dróg do 2020 r.

Rząd Białorusi Decyzją nr 699 od dnia 18 września 2017 r. zatwierdził program na rzecz rozwoju i utrzymania dróg na lata 2017-2020. Wolumen rocznego finansowania będzie zmieniany w zależności od możliwości budżetów republikańskiego i lokalnego oraz zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania, czytamy w dokumencie.

Program został podzielony na dwie części. W pierwszej części programu planuje się budowa i rekonstrukcja dróg republikańskich na kwotę 802 mln USD. Ze środków kredytowych planuje się rekonstrukcja 380,3 km dróg krajowych. Jednym z punktów w/w programu jest poszerzenie sieci dróg płatnych.

Zgodnie z drugą częścią programu, planuje się wyremontować i przebudować nie mniej niż 7 tys. km dróg lokalnych. Przewiduje się przeznaczyć na remont dróg lokalnych 213 tys. USD, z których nie mniej niż 10% środków przewiduje się przeznaczyć na utrzymanie mostów i wiaduktów.

Postanowienie wchodzi w życie po jego oficjalnej publikacji.

Szczegóły dot. dróg objętych programem


BBA Transport System