Rozwój Powiatu Legionowskiego – zapraszamy na warsztaty

W lutym 2016 roku Rada Powiatu Legionowskiego przyjęła Strategię Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025. Jednym z jej głównych założeń było budowanie ram współpracy z innymi podmiotami, zwłaszcza z samorządami gminnymi, dla realizacji wspólnych celów rozwojowych.

Niebawem miną cztery lata od tej daty. To dobry moment na śródokresowy przegląd dokumentu, zapisanych w nim celów, kierunków działań, a także wypracowanie nowego planu operacyjnego, który w obowiązującej wersji dokumentu miał czteroletnią perspektywę i czas jego obowiązywania dobiega końca.
To także dobry moment na aktualizację dokumentu głównego, jako że zbliża się nowy okres programowania w Unii Europejskiej, a co za tym idzie nowy budżet i zasady dysponowania tymi środkami. Jesteśmy także u progu przygotowania nowej strategii dla całego Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym Rada i Zarząd Powiatu Legionowskiego podjęli decyzję o aktualizacji dokumentu. Serdecznie zapraszam Państwa na pierwszy z cyklu warsztatów, który odbędzie się w środę, 13 listopada o godz. 11.00 w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie (parter), przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11. Przedmiotem pierwszego z warsztatów będzie analiza dokonań powiatowego samorządu na przestrzeni ostatnich czterech lat, ocena poziomu i tempa rozwoju Powiatu Legionowskiego, a także jakości życia jego mieszkańców. Postaramy się także dokonać przeglądu atutów i barier w rozwoju obszaru, na którym żyjemy i pracujemy, a także przyjrzymy się wiodącym funkcjom powiatu i zastanowimy się jak lepiej współdziałać dla ich wzmocnienia. Tym samym postaramy się odpowiedzieć na pytania jak Wspólnota Powiatowa może przyczynić się do poprawy warunków życia i inwestowania na terenie miejscowości wchodzących w skład powiatu.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia strategii i podzielenia się swoimi wnioskami, przemyśleniami, potrzebami, a także pomysłami.

Potwierdzenia udziału w warsztatach prosimy kierować do 6 listopada 2019 roku na adresy mailowe pracowników Zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i polityki rozwoju: n.lewandowska@powiat-legionowski.pl; r.szymanski@powiat-legionowski.pl lub pod numer telefonu +48 764 05 19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *