REWOLUCJA (PO)PAŹDZIERNIKOWA – Polska lat 1956-1957

REWOLUCJA (PO)PAŹDZIERNIKOWA - Polska lat 1956-1957

REWOLUCJA (PO)PAŹDZIERNIKOWA - Polska lat 1956-1957Dyrekcja Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego ma zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy REWOLUCJA (PO)PAŹDZIERNIKOWA – Polska lat 1956-1957, które odbędzie się w czwartek 17 listopada 2016 r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum Karykatury (ul. Kozia 11, 00-070 Warszawa).

Wystawa „Rewolucja (Po)październikowa. Polska lat 1956 – 1957” to ponad 200 karykatur i rysunków satyrycznych, odnoszących się do istotnych społecznych i politycznych przemian, zachodzących w Polsce podczas tzw. odwilży październikowej.

Wybrane na ekspozycję prace zostały pogrupowane w 15 działów tematycznych, z których każdy opatrzono krótkim wstępem, opisującym szersze tło historyczne przedstawionych w nim zagadnień. Ilustrują one następujące zjawiska (jako poszczególne działy): Odwilż, Październik, Wybory, Czerwone i czarne, czyli relacje państwo-Kościół, Peryferie: Polska gminna i powiatowa, Kobieta, Młodzież, Kulturalnie pod prąd, Marzenie o własnym samochodzie, Pieniądze, Prywatna inicjatywa, Za granicę!, Patologie, Kosmos, Przymrozek.

Znajdziemy tu dzieła czołowych polskich karykaturzystów, jak m.in.: Karol Ferster, Ignacy Witz, Henryk Chmielewski, Henryk Jerzy Chmielewski, Eryk Lipiński, Anna Gosławska-Lipińska, Jerzy Zaruba, Maja Berezowska, Zbigniew Lengren, Jerzy Flisak, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Zbigniew Ziomecki, Juliusz Puchalski.

Wystawa wypełnia obie sale ekspozycyjne Muzeum Karykatury. Towarzyszy jej specjalnie przygotowany katalog oraz materiał filmowy. Album, oprócz części ilustracyjnej, zawiera eseje problemowe takich znakomitości, jak prof. Jerzy Kochanowski z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który przygotował również teksty wstępne do poszczególnych działów, Karolina Prymlewicz, Maciej Górecki, Elżbieta Laskowska, Daniel Passent oraz Jacek Fedorowicz.

Autorem scenariusza jest prof. Jerzy Kochanowski. Kuratorkami wystawy są Elżbieta Laskowska i Karolina Prymlewicz. Patronat Honorowy nad wystawą objął Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem wydarzenia został Dom Spotkań z Historią.