Publikacja po XII Kongresie Obywatelskim

Przekazuję publikację pt. Druga transformacja polskiej gospodarki. Stanowi ona dorobek XII Kongresu Obywatelskiego zorganizowanego w październiku ubiegłego roku w Warszawie pod hasłem „Partnerska i wspólna Polska. Szacunek – uczciwość – współpraca”.

Publikacja, którą przekazuję stanowi element debaty kongresowej, odnoszący się do filozofii rozwoju polskiej gospodarki. Po 1989 r. przeszła ona bardzo głęboką transformację; polscy przedsiębiorcy stworzyli od podstaw bardzo rozproszony oraz elastyczny system. Owo rozproszenie pozwoliło na skuteczne zagospodarowanie naszego krajowego, raczkującego jeszcze rynku. Stało się ono jednak równocześnie naszą słabością w kontekście osiągania sukcesów na arenie międzynarodowej i wzrostu technologicznego dla radzenia sobie z deficytem rąk do pracy.

Dziś nadszedł czas na kolejny etap rozwoju – stoimy właśnie przed wyzwaniem drugiej transformacji polskiej gospodarki. Jej cele to podniesienie wartości oraz produktywności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Wiąże się to także z końcem gospodarki opartej na prostej przedsiębiorczości i taniej sile roboczej, tak charakterystycznej dla lat dziewięćdziesiątych. Jakie będą kluczowe elementy drugiej transformacji? Kto będzie podlegał temu procesowi? Dlaczego potrzebujemy dziś przejścia od podejścia transakcyjnego do partnerstwa biznesowego?

Tych właśnie zagadnień dotyczy publikacja.

Pobierz publikację (PDF – 9,76MB)

Łączę najlepsze pozdrowienia i zapraszam do lektury.

dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *