Przygotuj się na zmiany klimatu

Przygotuj się na zmiany klimatu

Przygotuj się na zmiany klimatuPrzygotuj się na zmiany klimatu – spotkania na Pradze Północ, Targówku, Białołęce i Pradze Południe.

Ciebie lub Twoich sąsiadów podtopiło w czasie ulewy? Obawiasz się wezbrań Wisły? Ktoś z Twoich znajomych zasłabł w trakcie upału? Wichura zniszczyła Twoją własność? Częściej chorujesz z powodu zanieczyszczonego powietrza?
Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów. Dlatego przygotowuje Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku, która będzie zawierać działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru – zarówno publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.
Jak pracujemy nad przygotowaniem Strategii adaptacji do zmian klimatu? 
W styczniu 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia, które są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku (więcej informacji >>>). Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie  dyskutowana i uchwalona przez Radę Miasta.
Jak adaptować się do zmian klimatu?
Tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, publiczne miejsca zbiórki połamanych gałęzi, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, zagospodarowanie wody deszczowej, wspólny ogród sąsiedzki… Te i podobne działania – POMYSŁY na KLIMAT – mogą się znaleźć w Strategii adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne to nie tylko aktywności władz miasta. Przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, aktywne grupy obywateli, ale również osoby prywatne, mogą się włączyć do działania na rzecz adaptacji.
Jak mogę zgłosić swój pomysł na klimat?
Wystarczy przyjść na spotkanie konsultacyjne!
TERMINY SPOTKAŃ MARCOWYCH:
 • spotkanie dla mieszkańców Pragi Północ  >>> plakat
  • 21 marca (wtorek), godz. 18:00, Muzeum Warszawskiej Pragi, ul.Targowa 50/52
 • spotkanie dla mieszkańców Targówka >>> plakat
  • 22 marca (środa), godz. 18:00, Urząd Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20
 • spotkania dla mieszkańców Białołęki >>> plakat
  • 23 marca (czwartek), godz. 18:00, Szkoła Podstawowa nr 356, ul. Głębocka 66 (stołówka)
  • 28 marca (wtorek), godz. 18:00, Szkoła Podstawowa nr 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15 (stołówka)
 • spotkanie dla mieszkańców Pragi Południe >>> plakat
  • 30 marca (czwartek), godz. 18:00, Prom Kultury, ul. Brukselska 23
lub zgłosić swój Pomysł na klimat (do końca czerwca 2017 r.)
Konsultacje prowadzone są w ramach projektu ADAPTCITY i są elementem przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy przez Urząd Miasta Warszawy i Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju. Projekt ADAPTCITY realizowany jest przy udziale środków Instrumentu Finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Silk Road Poland