Przez Unię nie będzie można wędzić kiełbas…

Wędliny

Wędliny

Wielkie poruszenie wśród producentów wędlin tradycyjnych wzbudziło wprowadzanie unijnego rozporządzenia dotyczącego wędzenia żywności.

Regulację wprowadzono ponieważ nieprawidłowo przeprowadzony proces wędzenia może być zagrożeniem dla konsumentów – w jego wyniku w żywności pojawiają się szkodliwe substancje rakotwórcze (WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), w tym benzopiren. Zgodnie z nowymi zasadami dopuszczalny poziom benzopirenu w 1 kg wędliny to 2 mikrogramy (wcześniej 5 mikrogramów), a dopuszczalny poziom sumy innych związków WWA (benzopirenu, benzantracenu, benzofluorantenu i chryzenu) to 12 mikrogramów (wcześniej 30 mikrogramów). Część wytwórców wędlin twierdziła, że w wypadku tradycyjnego wędzenia mięsa w dymie nieprzekroczenie wymaganego przez przepisy pułapu zawartości substancji WWA jest niemożliwe.

Badania przeprowadzone przez polskie służby sanitarne wykazały, że poziom przekroczeń nowych norm w polskich wędlinach jest znikomy, jednak w odpowiedzi na obawy producentów Komisja Europejska zaproponowała, aby producenci wędlin wpisanych na listę wyrobów tradycyjnych, jeśli sprzedają je tylko w kraju, nie będą musieli się dostosowywać się do nowych przepisów.

źródło: Parlament Europejski