Przemysł spotkań w Polsce 2016

Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki
Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki

W Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie rozpoczęła się konferencja branżowa „Meetings Week Poland”. Wydarzenie potrwa do 18 marca.

Przemysł spotkań, to działalność usługowa w zakresie profesjonalnej organizacji kongresów, konwencji, targów, wystaw i innych spotkań o charakterze korporacyjnym. Uczestników spotkań łączą relacje biznesowe, zawodowe lub przynależność organizacyjna.

Konferencję otworzył Witold Bańka, minister sportu i turystyki: – Proszę Państwa! Turystyka jest niezwykle istotną częścią polskiej gospodarki. Stanowi 5 do 6 procent PKB. Przychody w turystyce przekraczają rocznie 20 mld euro.

Minister potwierdził rangę konferencji, która odbywa się na Stadionie Narodowym: – Jest to impreza, która na trwałe wpisała się do kalendarza imprez przemysłu spotkań i zdobyła duży prestiż. Bardzo się cieszę, że wydarzenie odbywa się na Stadionie Narodowym, obiekcie, który jest dumą polskiego sportu, ale także jest istotny z punktu widzenia branży eventowej (…)

Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego
Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego mówił z dumą o Lubelskim Centrum Konferencyjnym, powołanym uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 r.

Gmach LCK sąsiaduje z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie: – Lubelskie Centrum Konferencyjne, które jest partnerem strategicznym „Meetings Week Poland”, jest jakby na czele tego budynku, a my jesteśmy na zapleczu Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (…) Ten nowy, okazały budynek LCK jest posadowiony w centralnym miejscu miasta Lublina.

Marszałek wymienił inne duże centra konferencyjne zlokalizowane w Lublinie:

  • Centrum Spotkań Kultur,
  • Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • Targi Lubelskie.

Sławomir Sosnowski: – Jesteśmy przygotowani do przyjęcia wszelkiego rodzaju konferencji i sympozjów.

Stolicą polskiej turystyki biznesowej jest Warszawa. W roku 2015 Warszawa była gospodarzem ponad 25 tys. spotkań korporacyjnych.

Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy, prezentuje „Katalog warszawskich obiektów konferencyjnych i eventowych”, wydany przez Warsaw Convention Bureau
Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy, prezentuje „Katalog warszawskich obiektów konferencyjnych i eventowych”, wydany przez Warsaw Convention Bureau

Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy ujawnił, że szczyt NATO (8, 9 lipca 2016 r.) odbędzie się właśnie na Stadionie Narodowym. Obiekt na pewien czas zostanie wyłączony z obrotu i z punktu widzenia branży eventowej będzie niedostępny.

Z drugiej strony wydarzenie przyczyni się do promocji miasta, jako miejsca spotkań korporacyjnych: – Samo znaczenie tak dużego wydarzenia, jak szczyt NATO, bardzo mocno przyciąga uwagę. Wierzymy, że te oczy będą patrzyły nie tylko na Warszawę, ale również na cały kraj. Skorzysta z tego i województwo lubelskie i Kraków, który jest stolicą indywidualnej turystyki przyjazdowej w naszym kraju. Ze względu na bardzo szybkie połączenia [komunikacyjne], jakie są między polskimi miastami, efekt każdej inwestycji, która odbywa się w Warszawie, rozprzestrzenia się na cały kraj.

Michał Olszewski zwrócił uwagę na fakt, że wszystkie największe centra konferencyjne w Warszawie:

  • Stadion Narodowy,
  • Centrum Nauki Kopernik,
  • Muzeum POLIN,
  • Pałac Kultury,
  • EXPO XXI

są wielofunkcyjne.

Mogą się w nich odbywać konferencje, ale również targi, wydarzenia kulturalne, wystawy, a w przypadku Stadionu Narodowego, imprezy sportowe: – Dzięki temu, że wszystkie te instytucje są wielofunkcyjne, wykazują elastyczność na rynku. Jesteśmy w stanie budować ofertę szerzej, niż tradycyjne centra konferencyjne.

Robert Ostrowski


Silk Road Poland