Przemówienie Prezydenta RP na spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym

W Pałacu Prezydenckim odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Prezydenta RP z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym w Polsce.

 

Wchodzący do Sali Kolumnowej dyplomaci byli prezentowani przez szefa protokołu. Przemawiali: przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce, Arcybiskup Celestino Migliore i Prezydent Rzeczypospolitej Polskie,j Andrzej Duda.

 

Prezydent mówił o zagrożeniu dla ładu międzynarodowego ze strony państw, które ignorując prawo międzynarodowe, realizują swoje cele poprzez konflikt zbrojny: – Próby destabilizacji ładu europejskiego opartego na wartościach i instytucjach demokratycznych powodują, że zagrożenia dla bezpieczeństwa znalazły się niestety w bezpośrednim sąsiedztwie NATO.

 

Prezydent RP, Andrzej Duda na Noworocznym Spotkaniu z Korpusem Dyplomatycznym (13 stycznia 2016 r.)

 

Państwa, których poczynania stanowią zagrożenie dla międzynarodowego ładu nie zostały wymienione z nazwy, ale w dalszej części przemówienia Prezydent odniósł się do kryzysu ukraińskiego: – Polska, podobnie jak jej sojusznicy i przyjaciele na całym świecie, uznaje rozwiązanie kryzysu ukraińskiego w zgodzie z zasadami prawa międzynarodowego za żywotny i strategiczny interes całej wspólnoty międzynarodowej.

 

Ważnym wydarzeniem roku 2016 będzie Szczyt NATO w Warszawie (8 i 9 lipca 2016″. Prezydent oczekuje, że podczas Szczytu „Sojusz powinien podjąć decyzje dotyczące obecności wojskowej na terytorium państw wschodniej flanki i zdolności reagowania na zagrożenia hybrydowe”. Potencjał obronny NATO wymaga zwiększenia, „zwłaszcza w tych jego częściach, które są dziś najbardziej narażone na zagrożenie”.

 

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce, Arcybiskup Celestino Migliore

 

Bezpieczeństwo Polski ma być budowane na dwóch filarach: sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i własnych zdolnościach obronnych. – W interesie Polski leży wzmocnienie więzi pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi, które pozostają naszym najważniejszym sojusznikiem. Zdajemy sobie jednak sprawę, że drugim filarem i zarazem gwarancją bezpieczeństwa regionalnego są nasze własne zdolności.

 

Tekst i foto: Robert Ostrowski

 

Rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski

 

Sergey Andreev, Ambasador Federacji Rosyjskiej z małżonką, Poliną Andreevą

 

Prezydent Andrzej Duda i Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Paul W. Jones


Silk Road Poland