Przekazanie przewodnictwa Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Przekazanie przewodnictwa Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

Przekazanie przewodnictwa Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego

10 stycznia 2019 r. to ważny dzień dla Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

Tradycją jest, że w każdym roku Forum przewodniczy inna spośród zrzeszonych izb. Dziś Warszawska Izba Gospodarcza przekazuje przewodnictwo Wschodniej Izbie Gospodarczej z Siedlec.

Uroczyste przekazanie odbędzie się w Siedlcach, przy udziale pozostałych członków Forum:

  • Izba Gospodarcza Regionu Płockiego
  • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
  • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie
  • Ostrowska Izba Rolno-Przemysłowa
  • Płońska Izba Gospodarcza
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie
  • Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *