Przedstawiciel Harvard Business Review w WIG

Łukasz Kubik, dyrektor regionalny ICAN Instytute, przedstawiciel Harvard Business Review Polska
Łukasz Kubik, dyrektor regionalny ICAN Instytute, przedstawiciel Harvard Business Review Polska
Łukasz Kubik, dyrektor regionalny ICAN Instytute, przedstawiciel Harvard Business Review Polska

Ryszard Marcińczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, spotkał się z panem Łukaszem Kubikiem, przedstawicielem międzynarodowego miesięcznika Harvard Business Review w Polsce. Podczas spotkania w siedzibie WIG przy ul. Trębackiej 4 rozmawiano o możliwościach współpracy ekonomistów skupionych wokół Harvard Business Review z przedsiębiorcami reprezentowanymi przez Izbę.

Łukasz Kubik, dyrektor regionalny firmy wydawniczej i edukacyjnej, ICAN Insitute: – Od 2003 r. posiadamy status wydawcy Harvard Business Review Polska. W Polsce jesteśmy wyłącznym przedstawicielem Harvard Business Publishing. Mamy wyłączność na publikację tego contentu.

Ryszard Marcinczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej
Ryszard Marcinczak, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

Harvard Business Review to amerykański periodyk, poświęcony zagadnieniom zarządzania przedsiębiorstwami. Ukazuje się 10 razy w roku. Jest wydawany od 1922 r. przez Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA), a od 1994 r. przez specjalistyczne wydawnictwo, Harvard Business Publishing, będące własnością Harvard University. Średni nakład wersji anglojęzycznej za drugie półrocze 2015 r. wyniósł 270 747 egzemplarzy (łączna liczba drukowanych egzemplarzy i sprzedanych subskrypcji na dostęp internetowy).

Marcin Zamoyski, przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej
Marcin Zamoyski, przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej

Pierwotnie Harvard Business Review był związany ze specyficzną formą nauczania, poprzez analizę case’ów – szczegółowych studiów przypadku. Stanowił zbiór case’ów przeznaczony dla studentów. W 1980 r. redaktor naczelny, Theodore Levitt, zdecydował o rozszerzeniu grupy docelowej produktu wydawniczego o kadrę kierowniczą przedsiębiorstw. Obecnie publikacja dostarcza przedsiębiorcom wiedzy na poziomie akademickim, użytecznej w codziennym zarządzaniu firmami.

Cezary Kopczyński i Łukasz Kubik
Cezary Kopczyński i Łukasz Kubik

Od 2003 r. Harvard Business Review jest wydawany w języku polskim dla ok. 8 tys. subskrybentów. Dostępne są wersje: drukowana – w prenumeracie i elektroniczna – płatna subskrypcja. Wydawcą Harvard Business Review Polska jest firma ICAN spółka komandytowa znana pod nazwą handlową ICAN Institute.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski