Proponowane tematy i terminy szkoleń

Proponujemy po preferencyjnych cenach szkolenia o tematyce i terminach:

  1. Podatek VAT 2017 – 23 maja 2017
  2. Faktury VAT w praktyce – 13  czerwca 2017
  3. Prawo pracy 2017 – 25  maja 2017
  4. Umowy cywilnoprawne 2017 – 02  czerwca 2017
  5. Ochrona własności intelektualnej – 22  czerwca 2017

Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu jednodniowym o tematyce związanej z Podatkami i Rachunkowością wynosi: 390,00 zł + VAT

Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu jednodniowym o każdej innej tematyce (Kadry i Płace, Ubezpieczenia i.t.p.) wynosi: 350,00 zł + VAT

Powyższy koszt obejmuje następujące elementy:

  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Materiały szkoleniowe w formie wydrukowanego opracowania
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
  • Ewaluacja szkolenia
  • Catering