Prokuratura w sprawie opłat za parkowanie w soboty

Parking

Parking

Prokuratury regionu gdańskiego od tygodni podejmują działania pozakarne w odniesieniu do uchwał jednostek samorządu terytorialnego dotyczących stref płatnego parkowania. Na skutek przeprowadzonej analizy prokuratorzy zaskarżyli kilkanaście tego rodzaju uchwał podjętych przez władze wielu gmin.

Rada miasta zmieniła uchwałę

W ramach przedmiotowych działań Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalania strefy płatnego parkowania w zakresie pobierania opłat w soboty. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku uznała, że uchwała jest sprzeczna z ustawą z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Sobota jest bowiem dniem wolnym od pracy. Wobec tego 14 lipca 2016 roku prokurator zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił stanowisko prokuratury. Wyrokiem z 20 października 2016 roku WSA uznał nieważność par. 3 uchwały Rady Miasta Sopotu w zakresie pobierania opłat w soboty.

Na skutek tych skutecznych działań podjętych przez gdańską prokuraturę wczoraj, tj. 07 listopada 2016 roku, Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę wprowadzającą bezpłatne parkowanie w soboty.

Zalecenia dla prokuratorów

Ponadto Prokurator Regionalny w Gdańsku zalecił podległym sobie prokuratorom, by w sytuacjach uzasadniających zakwestionowanie aktu prawnego jednostek samorządu terytorialnego, w pierwszej kolejności korzystali z uprawnienia do wezwania organu podejmującego uchwałę do zmiany lub uchylenia aktu niezgodnego z prawem. Wynika on z art. 70 Prawa o prokuraturze.

Realizując te zalecenia Prokuratora Rejonowego w Bytowie wezwała Radę Miejską w Bytowie do zmiany uchwały w sprawie stref płatnego parkowania, poprzez zniesienie opłat za postój pojazdów w soboty. Radni uwzględnili stanowisko prokuratury. W dniu 26 października 2016 roku rada miasta podjęła decyzję o zniesieniu opłat za postój pojazdów w soboty.

źródło: Prokuratura Krajowa / Centrum Prasowe PAP
foto: Konrad Kosacz