Projekt Euromed Invest – zaproszenie

Euromed Invest

Euromed InvestKrajowa Izba Gospodarcza zaprasza Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu:

EURO-MED BUSINESS ROADSHOW
„GREEN SOLUTIONS in MED”, Cairo 2017
W ramach projektu EuroMed Invest
2-3 kwietnia 2017

Celem wydarzenia GREEN SOLUTIONS in MED w Kairze jest aktywne wspieranie wymiany handlowej oraz współpracy inwestycyjnej pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz Arabską Republiką Egiptu. Głównymi adresatami wydarzenia są firmy z sektora innowacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwiązań pro-ekologicznych. Wydarzenie to odbędzie się w ramach projektu EUROMED Invest www.euromedinvest.eu, współfinansowanego przez Komisję Europejską, a mającego na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy UE a krajami ENI. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum Polsko-Czesko-Włosko-Egipskie członkiem którego jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Program misji obejmuje:

  • Możliwość nawiązania współpracy z firmami egipskimi
  • Udział w spotkaniach B2B i seminariach tematycznych z udziałem ekspertów i firm z Egiptu, Czech oraz Włoch.
  • Wizytę studyjną w centrum energii solarnej Arabian Industrialization Authority
  • Wizytę studyjną w Zarafana Wind Farm

Uczestnictwo w programie przewiduje dofinansowanie kosztów przelotu oraz hotelu. Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku 24 marca 2017 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA ON-LINE PO ADRESEM
www.b2match.eu/greensolutionsinmed

Kontakt:
Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska – e-mail: mnowakowska@kig.pl, tel. +48 22 630 97 83
Piotr Lipiec – e-mail: plipiec@kig.pl, tel. +48 22 630 96 06