Program targów

7 czerwca

  • godz. 11.00 – uroczystość otwarcia targów
  • godz. 14.00 – konferencja prasowa
  • godz. 17.00-18.15 – Krajowy Kongres Gospodarczy, Chińsko-Europejski Kongres Gospodarczy – więcej informacji
  • godz. 19.00-23.00 – Gala China Homelife Show – wstęp tylko za zaproszeniami

9 czerwca

Codzienne seminaria  HOW TO DO BUSINESS WITH CHINApobierz program seminariów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Targów:
tel. +48 720 90 90 43 lub email: al@polskiemedia.org
Warszawska Izba Gospodarcza
ul Trębacka 4/314, 00-074 Warszawa

NewsWek – gazeta targowa do pobrania

Jeżeli Państwo jeszcze nie zgłosili udziału w targach, zapraszamy do rejestracji on-line: http://homelifeshow.org/formularze/rejestracja/
Przypominamy: udział w targach jest nieodpłatny. Wjazd samochodem pod warunkiem rejestracji jak wyżej.