Program Polska-Białoruś-Ukraina: pierwsze projekty wybrane do wsparcia

Program Polska-Białoruś-Ukraina

Program Polska-Białoruś-Ukraina17 projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego, otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Polska-Białoruś-Ukraina. Kolejne 64 znalazły się na liście rezerwowej. To wyniki posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się 17 października br. w Mińsku na Białorusi. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Szczęśliwa siedemnastka otrzyma łącznie 33,2 mln euro wsparcia. To przedsięwzięcia wybrane spośród 146, których projektodawcy złożyli pełną dokumentację projektową w drugim etapie konkursu.

Bardzo mnie cieszy duża popularność programu Polska-Białoruś-Ukraina, mimo jego ograniczonego budżetu. Dziś wybraliśmy 17 najciekawszych propozycji – powiedział wiceminister Hamryszczak. – Komitet Monitorujący, wychodząc naprzeciw potrzebom wnioskodawców i biorąc pod uwagę wysoką jakość projektów, podjął decyzję o przesunięciu ponad 6 mln euro z innych działań programu na przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa – dodał wiceszef resortu.

Wybrano 5 projektów polsko-białoruskich, 10 polsko-ukraińskich oraz dwa projekty trójstronne. Dotyczą one promocji lokalnej kultury i historii oraz promocji i ochrony dziedzictwa naturalnego. Zaplanowane działania obejmą swym zakresem 26 obiektów kultury i historii oraz 28 dziedzictwa naturalnego. W każdym ze zwycięskich projektów uczestniczą podmioty z polskich województw – podkarpackiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

W grudniu planujemy wybór kolejnych projektów, tym razem z dziedziny „dostępność i granice”, a w marcu 2018 r. dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle pracujemy nad jak najszybszym uruchomieniem pozakonkursowych dużych projektów infrastrukturalnych. Cztery z nich będą realizowane przez polskich partnerów wiodących. W drugiej połowie przyszłego roku w obszarze dziedzictwo, uruchomimy nabór na mikroprojekty – poinformował wiceszef rozwoju.

Zachęcamy do śledzenia strony programu www.pbu2020.eu oraz strony www.eis.gov.pl, na których zostaną opublikowane szczegółowe informacje na temat wybranych projektów.

źródło: Centrum Prasowe PAP


BBA Transport System