Prof. Bogdan Chazan w Sejmie RP

Od lewej: Paweł Kwaśniak - prezes Fundacji „Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny”, Piotr Uściński - poseł na Sejm RP, prof. Bogdan Chazan, Izabela Normantowicz.
Od lewej: Paweł Kwaśniak - prezes Fundacji „Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny”, Piotr Uściński - poseł na Sejm RP, prof. Bogdan Chazan, Izabela Normantowicz.
Od lewej: Paweł Kwaśniak – prezes Fundacji „Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny”, Piotr Uściński – poseł na Sejm RP, prof. Bogdan Chazan, Izabela Normantowicz.

14 listopada 2016 r. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa z udziałem prof. Bogdana Chazana, byłego dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Prof. Chazan został zwolniony z funkcji dyrektora w dniu 21 lipca 2014 roku, przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, po tym, jak odmówił usunięciu z ciała pacjentki zdeformowanego płodu z odkrytym mózgiem. Śmierć płodu, niezdolnego do przeżycia poza organizmem matki, nastąpiła 10 dni po urodzeniu.

Prof. Bogdan Chazan: – Teraz doszło do tego, że niektóre środowiska chcą odebrać mi prawo wykonywania zawodu. Doszli widocznie do wniosku, że 48 lat wykonywania tego zawodu, to wystarczy. No, ja jestem innego zdania.

Prof. Chazan uważa, że odmawiając zgody na przerwanie ciąży, postąpił słusznie: – Odmówiłem wykonania aborcji kierując się potrzebą obrony własnego sumienia. Tak, ale także i obrony sumienia moich młodszych kolegów. Chciałem przez to obronić chore dziecko przed morderstwem prenatalnym. Chciałem także obronić matkę.

Profesor mówi o zagrożeniu, jakie dla sumień lekarzy stanowią poczynania środowisk feministycznych i lewicowych: – To jest zjawisko nie tylko polskie. Ono ma miejsce także w Europie i na całym świecie. Polega to na tym, że niektóre środowiska, środowiska feministyczne, lewicowe, chciałyby klauzulę sumienia ograniczyć. Zapominają o tym, że wolność sumienia jest przyrodzonym prawem człowieka, wynika z godności człowieka.

Prof. Bogdan Chazan: – Chciałem się zwrócić do organów samorządu lekarskiego, aby dostrzegł problem. Aby zabrał głos w obronie lekarzy, których sumienie jest zagrożone w Polsce.

W obronie 72-letniego profesora nauk medycznych wystąpiła Fundacja „Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny”.

Paweł Kwaśniak, prezes Fundacji: – Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny organizuje kampanię „wobroniesumienia.pl”, która ma na celu zarówno obronę dobrego imienia pana prof. Bogdana Chazana, jak i obronę wolności sumienia lekarzy, ale też innych grup zawodowych, chociażby farmaceutów, w Polsce.

Petycję w obronie prof. Chazana podpisała między innymi pracownica Fundacji, Izabela Normantowicz: – Klauzula sumienia służy obronie praw kobiety i dziecka, jako pacjentów w takim samym stopniu. Nie dajmy sobie wmówić, że stanowi ona zagrożenie dla nas czy dla dzieci. Jest zupełnie odwrotnie. Jako kobieta, która miałaby zagrożoną ciążę, szukałabym właśnie takiego lekarza, jakim jest profesor. Który traktowałby moje dziecko nie jako zagrożenie dla mnie, tylko również jako pacjenta. I walczyłby w równym stopniu o mnie, jak o moje dziecko. Dlatego ja już podpisałam się pod petycją. Zachęcam do tego inne osoby, które podzielają mój pogląd.

Izabela Normantowicz ujawniła, że współorganizatorem akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do organów samorządu lekarskiego, jest Instytut Kultury Prawnej „Ordo Iuris”.

Na obecny stan prawny w kwestii aborcji składają się:

  • Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku, o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży [Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78],
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku [Dz.U. 2015, poz. 1633]. Wyrok stwierdza, że ograniczanie prawa do odmowy wykonania świadczenia medycznego niezgodnego z sumieniem lekarza lub nakładanie na lekarza dodatkowych obowiązków związanych z taką odmową, są niezgodne z Konstytucją.

Oba akty prawne łącznie, funkcjonują w praktyce tak, jak całkowity zakaz aborcji, tyle że niezapisany wprost w jednej ustawie. Paweł Kwaśniak zapowiedział, że działania na rzecz wprowadzenia jednoznacznego zapisu ustawowego, jawnie zakazującego przerywania ciąży, będą kontynuowane: – Powiem w imieniu środowisk społecznych. Ja reprezentuję „Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny”. Wchodziłem w skład Komitetu Stop Aborcji. My nieustająco oczekujemy zmiany prawa w zakresie ochrony życia tak, aby w końcu doprowadzić do pełnej prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. Wyrażamy to oczekiwanie nieustająco. Mam nadzieję, że w jakimś przewidywalnym czasie taki projekt zostanie przyjęty.

Robert Ostrowski