Prezydent wręczył nominacje 14 generałom

Od lewej: gen. bryg. Piotr Krawczyk - komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. bryg Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Antoni Macierewicz - minister obrony narodowej, Beata Szydło - prezes Rady Ministrów, Andrzej Duda - prezydent RP, gen. bryg. Sławomir Owczarek - szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, gen. bryg. Ryszard Parafianowicz - komendant Akademii Sztuki Wojennej.
Od lewej: gen. bryg. Piotr Krawczyk - komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. bryg Wiesław Kukuła - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Antoni Macierewicz - minister obrony narodowej, Beata Szydło - prezes Rady Ministrów, Andrzej Duda - prezydent RP, gen. bryg. Sławomir Owczarek - szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, gen. bryg. Ryszard Parafianowicz - komendant Akademii Sztuki Wojennej.
Od lewej: gen. bryg. Piotr Krawczyk – komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. bryg Wiesław Kukuła – dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, Antoni Macierewicz – minister obrony narodowej, Beata Szydło – prezes Rady Ministrów, Andrzej Duda – prezydent RP, gen. bryg. Sławomir Owczarek – szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, gen. bryg. Ryszard Parafianowicz – komendant Akademii Sztuki Wojennej.

29 listopada 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich 14 oficerom. Nominacje wręczył prezydent RP, Andrzej Duda.

Na stopień generała dywizji zostali mianowani:

 • Generał brygady Grzegorz Gielerak – prof. nauk medycznych, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, w którego skład wchodzi Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.
 • Generał brygady Sławomir Pączek – dyrektor Departamentu Budżetowego w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Na stopień generała brygady zostało mianowanych 12 oficerów w stopniu pułkownika:

 • Jarosław Gromadziński, dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku.
 • Grzegorz Hałupka, dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
 • Robert Jędrychowski, zastępca komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
 • Piotr Krawczyk, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.
 • Wiesław Kukuła, od 20 września 2016 r. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • Sławomir Owczarek, szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • Ryszard Parafianowicz, komendant Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
 • Tomasz Piotrowski, zastępca dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
 • Tomasz Połuch, komendant główny Żandarmerii Wojskowej.
 • Krzysztof Radomski, szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • Dariusz Skorupka, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 • Cezary Wiśniewski, inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W uroczystości uczestniczyła prezes Rady Ministrów, Beata Szydło, która złożyła gratulacje każdemu z awansowanych oficerów. Generałowie otrzymali z rąk ministra obrony narodowej, Antoniego Macierewicza, honorowe buzdygany z oznaczeniem stopnia generalskiego.

Robert Ostrowski


Silk Road Poland