Prezydent RP mianował szefa Sztabu Generalnego

Gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył gen. Mieczysławowi Gocułowi nominację na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W uroczystości uczestniczyli premier Beata Szydło i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Najbliższym zadaniem szefa Sztabu Generalnego będzie przygotowanie logistyczne manewrów Anakonda – 16, które odbędą się na terenie Polski między 7 a 17 czerwca 2016 r. Będą to największe ćwiczenia wojskowe od 25 lat. Weźmie w nich udział 27 tys. żołnierzy, w tym 12 tys. z Polski, 10 tys. z USA oraz kontyngenty z pozostałych państw NATO.

Prezydent RP Andrzej Duda wręcza gen. Mieczysławowi Gocułowi nominację na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Prezydent RP Andrzej Duda wręcza gen. Mieczysławowi Gocułowi nominację na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wręczając nominację, prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie prowadzenia dyplomacji wojskowej. Jest to szczególnie istotne wobec zbliżającego się szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, w dniach 8 i 9 lipca 2016 r.

W perspektywie długookresowej, przed szefem Sztabu Generalnego stoi zadanie usprawnienia polskiej armii. Prezydent wskazał dwa kierunki działań:

  • modernizacja armii, wyposażenie jej w nowy sprzęt,
  • poprawa funkcjonowania struktur dowodzenia.
Premier Beata Szydło i gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Premier Beata Szydło i gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

* * * * *

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, szefa Sztabu Generalnego powołuje prezydent RP:

Art. 134. ust. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony.
Czas trwania kadencji, tryb i warunki odwołania przed jej upływem określa ustawa.

Mieczysław Gocuł, ur. w 1963 r., otrzymał stopień oficerski podporucznika w 1987 r., po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych. W 2003 r. pełnił służbę w Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku, na stanowisku szefa Oddziału Operacyjnego Sztabu. 15 sierpnia 2007 r., postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, został mianowany na stopień generała brygady. 1 października 2010 r. został pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 23 kwietnia 2013 r., postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, został mianowany szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz i gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz i gen. Mieczysław Gocuł, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych [Dz.U. 2014 poz. 1414], kadencja szefa Sztabu Generalnego trwa 3 lata:

Art. 43. ust. 2.
Kadencja na stanowiskach służbowych szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. prezydent RP Andrzej Duda powołał gen. Mieczysława Gocuła na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na kolejną kadencję.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


Silk Road Poland