Prezydent przyjął nowo akredytowanych ambasadorów

Abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

3 listopada 2016 r. w Belwederze odbyła się ceremonia przekazania listów uwierzytelniających przez czterech ambasadorów, nowo przybyłych do Polski. Na ręce prezydenta Andrzeja Dudy, dokumenty akredytacyjne złożyli:

  • Joao Manuel da Cruz da Silva Leitao, ambasador Republiki Portugalii,
  • Sghaier Fatnassi, ambasador Republiki Tunezji,
  • Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypru,
  • Abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski.

Protokół dyplomatyczny nie zezwala, aby ambasadorowie składali listy uwierzytelniające jednocześnie, dlatego zostali przyjęci przez prezydenta w 30-minutowych odstępach. Wiąże się to z zasadą precedencji, wprowadzoną w roku 1815, na Kongresie Wiedeńskim: – Podczas powitań, zabierania głosu i zajmowania miejsc, pierwszeństwo ma ten z ambasadorów, który jako pierwszy złożył listy uwierzytelniające. Jeżeli dyplomaci złożyli listy uwierzytelniające tego samego dnia, to o starszeństwie decyduje godzina przyjęcia dokumentu przez głowę państwa-gospodarza.

Polska uczyniła wyjątek od zasady precedencji dla przedstawiciela Stolicy Apostolskiej: – Nuncjusz apostolski ma pierwszeństwo przed pozostałymi ambasadorami.

Abp. Salvatore Pennacchio, niezależnie od daty i godziny złożenia dokumentów, jest formalnie najstarszym członkiem korpusu dyplomatycznego akredytowanym w Polsce.

Wszyscy nowo akredytowani ambasadorowie będą rezydować w Warszawie.

Robert Ostrowski

Abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
Abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
Joao Manuel da Cruz da Silva Leitao, ambasador Republiki Portugalii.
Joao Manuel da Cruz da Silva Leitao, ambasador Republiki Portugalii.
Sghaier Fatnassi, ambasador Republiki Tunezji.
Sghaier Fatnassi, ambasador Republiki Tunezji.
Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypru.
Petros Kestoras, ambasador Republiki Cypru.