Prezydent powołał dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty powołania w skład Rady Polityki Pieniężnej dla Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza. Prezydent przyjął przysięgę od nowo powołanych członków Rady.

Andrzej Duda: – Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem kolegialnym. Składa się z 9 członków. 3 wybieranych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 3 przez Sejm, 3 przez Senat.

Prezydent wymienił zadania Rady:

  • Ustalanie i realizacja polityki pieniężnej,
  • Dbanie o stabilność polskiej waluty, czyli naszego złotego (…)

Nadrzędną kwestią jest realizacja interesów Rzeczypospolitej, zapewnienie bezpieczeństwa polityki pieniężnej, a tym samym bezpieczeństwa polskiego państwa i polskich obywateli. Celem naszym, nas wszystkich, jest budowanie Polski jak najzamożniejszej, co będzie się przekładało na zamożność polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim stabilnej i bezpiecznej.

Łukasz Hardt za najważniejszy cel Rady Polityki Pieniężnej uważa dbałość o stabilność pieniądza. Wspieranie polityki gospodarczej rządu jest ważne, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z celem nadrzędnym.

Robert Ostrowski

 

Prezydent Andrzej Duda wręcza nominację dla Łukasza Hardta

Prezydent Andrzej Duda wręcza nominację dla Kamila Zubelewicza