Prezydent Andrzej Duda nadał samorządowcom odznaczenia państwowe

Andrzej Duda, prezydent RP.
Andrzej Duda, prezydent RP.
Andrzej Duda, prezydent RP.

Na podstawie art. 138 Konstytucji, prezydent Andrzej Duda nadał ordery zasłużonym samorządowcom.

Postanowieniem prezydenta RP, „za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”, odznaczeni zostali:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 • Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

 • Danuta Kamińska, skarbnik miasta Katowice,
 • Aleksandra Kierstein, członek zarządu powiatu ostrowskiego,
 • Janusz Kotowski, prezydent miasta Ostrołęki,
 • Tadeusz Krzakowski, prezydent miasta Legnicy,
 • Wojciech Kudelski, prezydent miasta Siedlce,
 • Stanisław Lipiński, skarbnik miasta Szczecina,
 • Barbara Mrozowska-Nieradko, sekretarz miasta Łodzi,
 • Barbara Sajnaj, skarbnik miasta Poznania,
 • Sławomir Snarski, starosta powiatu bielskiego.
Aleksandra Kierstein, członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Aleksandra Kierstein, członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gratulując odznaczonym, prezydent Andrzej Duda mówił o sprawach codziennych, które decydują o jakości życia obywateli:

 • Czy jest żłobek?
 • Czy jest przedszkole?
 • Czy jest szkoła?
 • Czy w tej szkole jest wysoki poziom nauczania?

Te sprawy podstawowe są rozstrzygane na poziomie samorządów.

Andrzej Duda: – Mamy dzisiaj, tak jak w II Rzeczypospolitej, trzy stopnie samorządu. Samorząd gminny, samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki. Każdy z nich jest niezależny i każdy z nich działa w zakresie zadań podstawowych, jakimi są zadania własne, wykonując także zadania zlecone.

Danuta Kamińska, skarbnik Miasta Katowice, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Danuta Kamińska, skarbnik Miasta Katowice, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent mówił o odpowiedzialności władzy centralnej za finansowanie zadań zlecanych samorządom i odpowiedzialności samorządów za prawidłowe wykorzystanie środków: – W regionalnych programach operacyjnych mamy do wykorzystania 31 mld euro. Wielkim zadaniem, naszym wspólnym, tych, którzy sprawują władzę centralną, a przede wszystkim Państwa, jest, żeby te pieniądze były wykorzystane jak najlepiej. Obowiązkiem władz centralnych jest stworzenie Państwu ku temu warunków. Natomiast waszym zadaniem jest wykorzystanie tych środków jak najlepiej, z pożytkiem dla mieszkańców, żeby podniosły jakość życia lokalnej społeczności.

Andrzej Duda podkreślił znaczenie zasady zrównoważonego rozwoju: – Środki powinny być rozdzielane tak, aby jakość życia wszędzie się podnosiła.

Barbara Mrozowska-Nieradko, sekretarz Miasta Łodzi, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Barbara Mrozowska-Nieradko, sekretarz Miasta Łodzi, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zrównoważony rozwój państwa jest warunkiem realizacji gwarancji konstytucyjnych:

 • swobody wyboru miejsca zamieszkania,
 • wyboru miejsca pracy,
 • swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Andrzej Duda: – Prawdziwej swobody, a prawdziwa jest wtedy, gdy u ciebie, lokalnie jest możliwość samorealizacji. Kiedy brak tej możliwości nie zmusza cię do opuszczenia twojej miejscowości, nawet jeżeli jest to mała wioska.

Wojciech Kudelski, prezydent Miasta Siedlce, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Wojciech Kudelski, prezydent Miasta Siedlce, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Sławomir Snarski, starosta Powiatu Bielskiego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Sławomir Snarski, starosta Powiatu Bielskiego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W centrum: Stanisław Lipiński, skarbnik Miasta Szczecina, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W centrum: Stanisław Lipiński, skarbnik Miasta Szczecina, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski