Prawo łowieckie „jest antypolskie, antyrolnicze i antymyśliwskie”?

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiada wprowadzenia zmian do Prawa łowieckiego. Przeciwko zmianom protestują rolnicy. Uważają że nowela prawa „jest antypolska, antyrolnicza i antymyśliwska”.

W piątek 19 stycznia w siedzibie resortu środowiska z inicjatywy ministra Henryka Kowalczyka odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmian w Prawie łowieckim. Brali w nim udział przedstawiciele: rolników oraz ministerstwa rolnictwa, środowisk ekologicznych, Polskiego Związku Łowieckiego, posłowie oraz nowy szef Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Minister środowiska zadeklarował, że resort przygotuje zmiany do nowelizowanej obecnie ustawy Prawo łowieckie. Mają zostać one przedstawione we wtorek 23 stycznia.

Kowalczyk przyznał, że obecne Prawo łowieckie jak i jego nowelizacja, budzi wiele emocji. Ścierają się różne, często sprzeczne interesy rolników, ekologów i myśliwych. „Mam nadzieję, że zmiany będą rozwiązaniem kompromisowym dla wszystkich środowisk” – powiedział Kowalczyk.

Biorący udział w piątkowym spotkaniu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych (OPZZRiOR) Sławomir Izdebski ocenił, że obowiązujące przepisy są przestarzałe, a nowela tego Prawa „jest antypolska, antyrolnicza i antymyśliwska”. Rolnicy dodawali, że obowiązujące prawo praktycznie wywodzi się z czasów dekretu Bieruta.

Zdaniem Izdebskiego obowiązujący system odszkodowań łowieckich się nie sprawdza, ponieważ nie pokrywa strat, jakie ponoszą rolnicy.

Posłanka Anna Paluch (PiS) przewodnicząca podkomisji zajmującej się projektem noweli Prawa łowieckiego, odpowiadając rolnikom, przypomniała, że w przyjętych poprawkach do projektu znalazł się przepis, który powoduje, że w sprawach odszkodowawczych myśliwi nie będą sędziami we własnej sprawie.

W załączeniu stanowisko rolników oraz dokumenty dotyczące zmian w Prawie łowieckim nadesłane przez przedstawicieli OPZZRiOR.

PAP, red

Druk nr 219 o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

List OPZZRiOR oraz Polskiego Związku Zawodowego Rolników

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *