Prawo autorskie: jak spisywać umowy

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie konstruowania profesjonalnych umów autorskich. Uczestnicy przećwiczą jak przygotowywać bezpieczne umowy klauzula po klauzuli. Uzyskana wiedza ma uwrażliwić na najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu umów…

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 

 

  • Jakie są konieczne postanowienia umów autorskich?
  • Jakie są wzajemne prawa i obowiązki stron umów autorskich?
  • Klauzule umowne – zasady formułowania.
  • Umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne.
  • Umowy licencyjne – rodzaje i charakterystyka.
  • Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy prawa autorskiego
  • Jak zawierać umowę z grafikiem, fotografem, autorem, twórcą, wykonawcą?
  • Na co zwracać uwagę w umowach licencyjnych – zagranicznych?

 

 

Szkolenie jest adresowane do: redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, product managerów, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się i zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 

Poprowadzi je mec. Joanna Hetman-Krajewska z Kancelarii Prawniczej Patrimonium, specjalizująca się właśnie w prawie autorskim.

 

Poniżej do pobrania:

pełna informacja o szkoleniu (kliknij)

formularz zgłoszeniowy (kliknij)

 

materialy na podstawie: Klub Integracji Europejskiej – www.kie.biz.pl