Pozyskiwanie i utrzymanie talentów w firmie

SYSCO

SYSCOCoraz dynamiczniej zmieniający się rynek pracy wymusza na pracodawcach poświęcanie coraz większej uwagi pozyskaniu nowych oraz utrzymaniu dotychczasowych talentów w firmie. Kluczową kwestią zarówno przy poszukiwaniu pracowników jak i zarządzaniu ich potencjałem jest zrozumienie czego poszukują.

Powszechnym błędem jest przekonanie, że głównym czynnikiem decydującym o wyborze danej pracy jest wysokość wynagrodzenia i benefity, kiedy tak naprawdę w wielu przypadkach znacznie większe znaczenie odgrywa możliwość rozwoju zawodowego.

Z drugiej strony oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników rosną. Działanie na rynkach globalnych, przy zaostrzającej się konkurencji wymusza na firmach dokonywanie zmian w modelach funkcjonowania i osiągania ambitnych celów, co jest możliwe tylko dzięki wykwalifikowanym i zmotywowanym pracownikom.

Trzy główne trendy zidentyfikowane w ramach badania Global Human Capital Trends 2016 w Polsce to przywództwo, szkolenia i motywacja1. Badanie wskazuje na kluczową rolę wykształcenia nowego pokolenia liderów, którzy będą w stanie sprostać wyzwaniom szybko zmieniających się organizacji. Wsłuchanie się w potrzeby pracowników i dostarczenie realnego wsparcia w rozwoju w oparciu o te potrzeby buduje lepsze relacje na linii pracownik – pracodawca oraz może w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu motywacji pracownika.

Istotą dobrze przygotowanego programu wspierającego liderów w organizacjach jest kombinacja właściwego zbadania potrzeb organizacji i pracowników jak również elastycznego podejścia do treści i zakresu czasowego oraz środków budowania kompetencji. Metodologia opracowana przez The Institute of Leadership and Managment z Wielkiej Brytanii, który rocznie kształci średnio 93 000 liderów i menedżerów na całym świecie a w Polsce jest wdrażana przez Sysco Polska, zakłada oparcie programów rozwojowych na następujących filarach:

  • dopasowanie do miejsca pracy – nauka i ocena wyników opiera się na przykładach i rzeczywistych projektach z danego miejsca pracy co oznacza, że osoby uczestniczące w programie dostrzegają praktyczną i trwałą korzyść z udziału
  • elastyczność kwalifikacji, która pozwala pracodawcom na zindywidualizowany dobór tematyki, zakresu i długości kwalifikacji w zależności od konkretnej roli, branży lub specyfiki organizacji
  • kontrola procesu certyfikacji przez podmiot o uznanej pozycji na rynku; kontrola jakości dostarczanych kwalifikacji
  • rozpoznawalność kwalifikacji na arenie międzynarodowej.

Praca nad zadowoleniem pracowników, w tym w szczególności nad poczuciem rozwoju zawodowego, który stanowi ważny element w decyzji o zmianie zatrudnienia, jest kluczowym narzędziem w ramach dostępnych środków zarządzania talentami w firmie. Uwzględnienie w strategii organizacji odpowiednich programów rozwojowych w szczególności poświęconych rozwojowi kompetencji zarządczych i przywódczych może w znaczący sposób wesprzeć organizację w utrzymaniu i pozyskaniu wartościowych pracowników, a pracownikom zapewnienia oczekiwany  długoterminowy rozwój w ramach organizacji.

Sysco Polska jako jedyna organizacja w Polsce oferuje certyfikowane szkolenia ILM.

Krzysztof Jaszczuk, Członek Zarządu, Sysco Polska, www.syscopolska.pl