Poznaj Izbę Przemysłowo-Handlową z Iwano-Frankiwska

Iwano-Frankiwska Izba Przemysłowo-Handlowa

Iwano-Frankiwska Izba Przemysłowo-HandlowaIwano-Frankiwska Izba Przemysłowo-Handlowa jest niezależną organizacją pozarządową, która dobrowolnie łączy przedsiębiorstwa różnych form własności. Izba Przemysłowo-Handlowa w Iwano-Frankiwsku działa jako pośrednik w dialogu między biznesem a rządem, lobbuje wiele kwestii w celu poprawy ogólnej polityki prawnej i regulacyjnej oraz eliminuje bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Głównym zadaniem organizacji jest stworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej, promowanie rozwoju stosunków naukowych, technicznych i handlowych między ukraińskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami, reprezentowanie interesów członków Izby w kwestiach biznesowych zarówno na Ukrainie, jak i za granicą.

Rozwój gospodarczy regionu Iwano-Frankiwskiego, promowanie innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia inwestycji i sprzyjanie efektywnemu zatrudnieniu ludności – jest misją Izby.

Głównymi gałęziami gospodarki regionu są:

 • Przemysł
 • Rolnictwo
 • Turystyka
 • Budownictwo
 • Transport i komunikacja
  • Technologie informacyjne

Iwano-Frankiwski region jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów zachodniej części Ukrainy i zajmuje drugie miejsce wśród pięciu regionów zachodnich.

Umowę o wspołpracy podpisuje Marek Traczyk (Warszawska Izba Gospodarcza) oraz Olga Hutsuliak, szefowa Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Izby Przemysłowo-Handlowej w Iwano-Frankiwsku
Umowę o współpracy podpisuje Marek Traczyk (Warszawska Izba Gospodarcza) oraz Olga Hutsuliak, szefowa Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Izby Przemysłowo-Handlowej w Iwano-Frankiwsku

Główne rodzaje działalności przemysłowej:

 • Wytwarzanie energii
 • Produkcja chemiczna i petrochemiczna
 • Obróbka drewna
 • Przemysł spożywczy
 • Produkcja materiałów budowlanych
 • Budowa maszyn
 • Produkcja materiałów energetycznych

Iwano-Frankiwsk utrzymuje wysoką atrakcyjność inwestycyjną dla inwestorów, o czym świadczy jeden z najwyższych wskaźników inwestycji zagranicznych na mieszkańca.

Klimat inwestycyjny został pozytywnie oceniony przez zagraniczne firmy międzynarodowe – w gospodarce miasta na dzień 31 grudnia 2017 r. przyciągnięto 498,1 mln USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Iwano-Frankiwsku może też działać jako pośrednik między zagranicznymi przedsiębiorcami, którzy chcą rozwijać swoją działalność w regionie, a władzami lokalnymi.

IPH w Iwano-Frankiwsku zapewni doradztwo w zakresie prawodawstwa, możliwości inwestycyjnych w regionie i przeprowadzi eksportowe badania rynku dla chętnych współpracować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *