Poradnik WIG: Przedsiębiorco! Bądź przewidujący, skorzystaj z wiedzy prawników

Prawo

Prawo

Warszawska Izba Gospodarcza w porozumieniu z Brillaw Kancelarią Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp. p., uruchamia szybką ścieżkę porad prawnych. Będziemy odpowiadać na najczęstsze pytania, które Państwo do nas kierujecie w związku z sytuacją na rynku wywołaną koronawirusem. Poniżej przedstawiamy obszary praktyki, w których prawnicy są do Państwa dyspozycji.

Najistotniejsze jest ograniczenie wszelkich ryzyk, które mogą się w tym czasie pojawić. Zachowanie ciągłości biznesu jest kluczowym zagadnieniem.

Kancelaria dysponuje też bazą materiałów dotyczących różnych instrumentów prawnych ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii koronawirusa.

Odpowiedzi na wybrane pytania będziemy publikować na stronie wig.waw.pl.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

1. Prawo umów

 • Pomożemy w formułowaniu oraz wprowadzaniu do umów i kontraktów klauzul siły wyższej;
 • Doradzimy w wyborze możliwych do zastosowania mechanizmów ułatwiających wywiązywanie się z zawartych z kontrahentami umów;
 • Przygotujemy porozumienia, ewentualne odstąpienia od umów, a także pisma do kontrahentów odnośnie odraczania płatności wszelkich zobowiązań;
 • Weźmiemy udział w negocjacjach handlowych z Państwa kontrahentami w razie konieczności renegocjacji warunków umów;
 • Wesprzemy Państwa w renegocjacjach kontraktów zagranicznych przy wsparciu naszych oddziałów w Japonii, Korei, Indiach, Islandii czy Macedonii oraz międzynarodowej grupy TCM i naszych prawników, którzy są jej członkami;
 • We współpracy z Warszawską Izbą Gospodarczą, możemy przygotować dla Państwa kontrahentów z zagranicy poświadczenie wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, skutkującego ograniczeniami w funkcjonowaniu.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

2. Prawo pracy

 • Doradzimy w wyborze odpowiedniej dla Państwa przedsiębiorstwa formy pracy, którą należy wprowadzić w czasie pandemii koronawirusa oraz w jej wdrożeniu;
 • Pomożemy w formułowaniu wszelkich pism, dokumentów, porozumień oraz zarządzeń kierowanych do pracowników;
 • Zweryfikujemy treść umów o pracę, aby móc doradzić możliwe środki działania w Państwa firmie.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

3. Prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne:

 • Przeanalizujemy przepisy podatkowe, które dotyczą Państwa firmy i odpowiemy na wszelkie związane z nimi pytania;
 • Ocenimy zasadność i pomożemy w sporządzeniu wniosków do organów podatkowych w razie konieczności odroczenia płatności podatków i innych zobowiązań;
 • Zweryfikujemy umowy ubezpieczeń, którymi są Państwo objęci pod kątem możliwości uzyskania wypłat spowodowanych siłą wyższą.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

4. Postępowania sądowe

 • Dokonamy analizy ryzyk i ewentualnych sporów mogących wyniknąć z niewykonywania umów w czasie pandemii koronawirusa;
 • Przygotujemy wszelkie dokumenty procesowe konieczne do realizacji Państwa praw w związku z bezprawnymi działaniami kontrahentów.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

5. Prawo zamówień publicznych

 • Odpowiemy na pytania dotyczące trybów działania w związku z toczącymi się postępowaniami przetargowymi w czasie ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem;
 • Zweryfikujemy treść umów zawartych w trybie zamówień publicznych pod kątem np. możliwości ich zmiany.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

6. Restrukturyzacja i upadłość

 • Pomożemy w negocjacjach dotyczących warunków spłaty zobowiązań na terenie kraju oraz poza jego granicami;
 • Doradzimy w zakresie możliwych form przeciwdziałania utracie płynności finansowej Państwa przedsiębiorstwa;
 • Współpracujemy z wykwalifikowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy pomogą podjąć decyzję o wyborze formy ewentualnego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Zweryfikujemy, czy Państwa sytuacja finansowa uzasadnia podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także wyjaśnimy, kiedy pojawiają się ku temu przesłanki.

Pytania prosimy kierować na e-maila prawo@wig.waw.pl.

WIG, MiP
foto: Pixabay


Silk Road Poland

Komentarze do “Poradnik WIG: Przedsiębiorco! Bądź przewidujący, skorzystaj z wiedzy prawników”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *