Poradnik WIG: Prosto z ZUS – komu należy się postojowe

ZUS

ZUS

Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących świadczeń ZUS. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ekspertowi Warszawskiej Izby Gospodarczej. Czekamy na Państwa pytania. Odpowiedzi publikujemy w zakładce Poradnik WIG.

 

Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, który ma inne źródło przychodu takie jak np. renta, emerytura?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Pobieranie renty czy emerytury nie wyklucza przyznania świadczenia postojowego.

 

Co w przypadku umów zlecenia, gdy osoby są studentami i nie opłacają składek społecznych?

Student może ubiegać się o świadczenie postojowe, o ile umowa zlecenia została zawarta przed 01.02.2020 r. oraz nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

 

Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, który w miesiącu poprzedzającym nie osiągnął przychodu?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Zatem jeżeli zleceniobiorca nie osiągnął przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie, oznacza to, że przychód jest mniejszy od kwoty 15 595,74 zł, a więc osobie takiej przysługuje świadczenie postojowe.

 

Czy postojowe należy się jeżeli oddział/biuro funkcjonuje?

Świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych przysługuje osobie, która:

 • ma zawartą umowę przed 1 lutego 2020 r.,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),
 • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • osiągnęła przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

a umowa została ograniczona lub nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Zatem jeśli zostały spełnione powyższe warunki zleceniobiorcy będzie przysługiwało świadczenie postojowe.


BBA Transport System

Komentarze do “Poradnik WIG: Prosto z ZUS – komu należy się postojowe”

 1. Czy postojowe należy się, jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie wynosi ),00 zł, a w miesiącu wcześniejszym również 0,00 zł? Działalność nie jest zawieszona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.