Poradnik WIG: ABC komunikacji kryzysowej – część III

Wychodzenie z kryzysu jest procesem długotrwałym i wymagającym pod względem komunikacyjnym. W tym momencie, podobnie jak w funkcjonowaniu w sytuacji kryzysowej, niezbędne jest działanie proaktywne. Nie chodzi absolutnie o działanie w myśl: najlepszą obroną jest atak. Wręcz przeciwnie. Poniżej przedstawiam istotne zasady komunikacji kryzysowej:

A. Znajdź problem
Kluczowe w wychodzeniu z kryzysu jest ustalenie co było jego przyczyną. Co stało się źródłem problemów i sytuacji w jakiej znalazło się Twoje przedsiębiorstwo. Potrzebna jest tu rzetelna i obiektywna analiza sytuacji. Warto skorzystać z zewnętrznych doradców, którzy nie są zaangażowani w bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Spojrzenie z zewnątrz jest bardzo efektywne. Na pewno złą strategią będzie obwinianie innych oraz przyjęcie postawy to nie my, to oni. Skoncentruj swoje wysiłki na określeniu problemów leżących u podstaw danej sytuacji i dokonaj gruntownej analizy.

B. Mamy wizję
Sytuacja kryzysowa często zmusza do przewartościowania misji przedsiębiorstwa i zmiany modelu funkcjonowania. Warto ten czas wykorzystać na znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaka jest nasza misja, kim chcemy być, jakie są nasze cele, itd. Doświadczenie wyniesione z kryzysu może stanowić podwaliny sukcesu. Należy tylko i aż wyciągnąć lekcję i wdrożyć przyjęte rozwiązania.

C. Harmonogram i tempo działań
Czas w wychodzeniu z kryzysu ma znaczenie. W związku z tym poza opracowaniem timingu działań, istotna jest również intensywność jego realizacji. Przegapienie momentu „świeżości” może doprowadzić do kolejnego kryzysu, chociażby wewnątrz organizacji. Współpracownicy po trudnych momentach oczekują od kierownictwa i lidera nowej energii, wizji działalności oraz pomysłu na jej realizację… za rok nie będą o tym pamiętać, a być może nie będą oni już nawet pracowali w Twoim przedsiębiorstwie. Działania wychodzenia z kryzysu należy wdrażać w trakcie jego wystąpienia.

D. Regularność w informowaniu o wdrażaniu rozwiązań
Pamiętaj, należy stale i cyklicznie informować współpracowników i partnerów biznesowych o postępach we wdrażaniu przyjętych rozwiązań i procedur. Muszą uwierzyć Tobie, że zależy Tobie na naprawieniu szkód i wiedzieć, że wyciągnąłeś lekcję z kryzysowej sytuacji. To również pozwoli budować poczucie wspólnoty i zaangażowania wewnątrz przedsiębiorstwa.

E. Kontroluj i buduj
Wychodzenie z kryzysu wymaga zaangażowania i świadomości, że „lekko nie będzie”. Kontrolując swoje zachowanie, wprowadzając dyscyplinę i konsekwencję w realizacji przyjętego harmonogramu zwiększasz swoje szanse na zbudowanie silnej pozycji – swojej jako lidera oraz swojego przedsiębiorstwa jako podmiotu, który potrafi wyjść z trudnych sytuacji. Kreowanie pięknego obrazka przed współpracownikami i partnerami nie poprawi sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo, kluczowa tu jest realność i rzeczywistość.

Jeśli masz pytania bądź potrzebujesz wsparcia w komunikacji kryzysowej z zespołem, partnerami biznesowymi czy innymi dostawcami możesz zwrócić się do Zespołu Instytutu Strategii i Rozwoju. Instytut Strategii i Rozwoju od lat wspiera przedsiębiorców w sytuacjach kryzysowych. Dlatego z myślą o przedsiębiorcach swoje wsparcie proponujemy na zasadzie pro bono.


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.