Pomnik Małego Powstańca

Rzeźba kilkuletniego chłopca w zbyt dużym hełmie, upamiętniająca bohaterskie dzieci walczące z okupantem podczas powstania warszawskiego w 1944 roku.
Odsłonięcia pomnika w 1983 roku dokonał harcerz – powstaniec doc. dr Jerzy Świderski – lekarz kardiolog, w czasie powstania 14-letni łącznik „Lubicz” w batalionie „Gustaw” AK.
Za pomnikiem umieszczono na murach tablicę, na której wyryto słowa jednej z najsłynniejszych piosenek powstańczych: „warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolico damy krew”.

źródło: www.um.warszawa.pl


Silk Road Poland