Polsko-niemiecki tandem odebrał Nagrodę COPERNICUS

nagroda_copernicus

Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze to laureaci szóstej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Laureaci zostali wyróżnieni za realizowane wspólnie badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Każdy z laureatów otrzyma po 100 tys. euro.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS to inicjatywa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nagroda jest przyznawana od 2006 r. co dwa lata. Jej celem jest uhonorowanie współpracujących ze sobą badaczy z Polski i z Niemiec, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Nagrodę otrzymuje para uczonych wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki.

Tandem Chacińska – Rehling współpracuje ze sobą od 2001 r. Uzyskane przez nich wyniki badań zrewolucjonizowały poglądy na temat dynamiki i koordynacji procesów importu białek mitochondrialnych, trafiając do najważniejszych międzynarodowych podręczników. O znaczeniu tej współpracy świadczy 17 wspólnych publikacji zamieszczanych w uznanych, światowych czasopismach naukowych, w tym „Cell” i „Science”. Co ważne, kooperacja tych naukowców zapoczątkowała intensywnie rozwijającą się wymianę naukową uczestników studiów doktoranckich i staży podoktorskich między ośrodkami w Warszawie i Getyndze.

Prof. Agnieszka Chacińska od 2009 r. pracuje w MIBMiK. Jej zainteresowania badawcze obejmują biogenezę, transport i usuwanie białek mitochondrialnych wewnątrz komórki. Prof. Peter Rehling od 10 lat jest związany z Centrum Medycznym Uniwersytetu w Getyndze. Jest światowym autorytetem w dziedzinie procesów fizjologicznych związanych z biogenezą mitochondriów oraz zmian jakie towarzyszą stanom patologicznym.

źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej / Centrum Prasowe PAP
foto: Paweł Kula