Polskie miasta wspierają ekspansję rodzimych firm za granicą

7 maja br. w siedzibie PAIiIZ przedstawiciele 6 miast, 6 województw, PAIiIZ, PwC oraz ARAW uroczyście podpisali deklarację wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynkach światowych.

Deklaracja jest rezultatem programu Polski Czempion, który został zainicjowany przez Miasto Wrocław oraz Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Program jest rozwijany i koordynowany w całej Polsce przez firmę PwC, a partnerem strategicznym przedsięwzięcia została PAIiIZ. W ramach projektu firmy otrzymają wsparcie od lokalnych władz samorządowych polegające przede wszystkim na promocji ich międzynarodowej działalności oraz na wsparciu w relacjach z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi.

Program jest skierowany zarówno do firm, które już rozpoczęły proces ekspansji jak i przedsiębiorstw rozważających dopiero wyjście na rynki międzynarodowe oraz do organizacji biznesowych, środowisk naukowych i instytucji edukacyjnych, zainteresowanych włączaniem Polski w międzynarodowy obieg gospodarczy.

– PAIiIZ powstał żeby wspierać zagranicznych inwestorów w Polsce, teraz wspieramy także polskich inwestorów za granicą. Dzisiaj z wielką przyjemnością włączamy się do wymyślonego we Wrocławiu programu Polski Czempion – powiedział podczas konferencji Prezes PAIiIZ Sławomir Majman, dodając, że już w tej chwili 18% dużych polskich przedsiębiorstw jest obecnych za granicą (w zakresie produkcji) z czego blisko 61% zamierza rozwijać swoją działalność zagraniczną. Prezes poinformował, że wartość skumulowanych polskich inwestycji zagranicznych wyniosła 30 mld euro. Polacy inwestowali głównie w Wielkiej Brytanii, Czechach i Niemczech.

– Jedyny sposób na wypromowanie polskiej marki to promocja poprzez polskie produkty. Dziś wizerunek polskich produktów jest gorszy, niż one same. Polskie firmy, zwłaszcza na zachodzie często sprzedają towary nie pod swoimi markami – zauważył Ryszard Petru, Partner PwC.

Dariusz Ostrowski, Prezes ARAW zaznaczył, że Wrocław chce budować wizerunek miasta wspierającego polski biznes: – Nasza gospodarka wykreowała kilka firm, które mają szanse stać się globalnymi graczami. Wiemy jak kreować atrakcyjność inwestycyjną. Jesteśmy zdeterminowani, żeby przenieść model wspierania polskich czempionów na skalę ogólnopolską. Prezes wymienił kryteria stawiane uczestnikom programu oraz wymienił firmy, które zaangażowały się już w przedsięwzięcie: – Firmy muszą mieć co najmniej multiglobalny charakter w skali Europy, posiadać strategię globalną i chcieć promować biznesowe dobre praktyki. Do tej pory udało nam się pozyskać 11 firm. Są to: Impel, Selena, Kruk, Clarena, Hasco-Lek, Xantus, AB, Rec Global, Koelner, Toya, TelForceOne.

Prezes jednego z Polskich Czempionów – firmy Selena, Krzysztof Domarecki zauważył, że istnieje wiele programów inicjowanych przez administrację mających na celu wsparcie przedsiębiorców, w których przedsiębiorcy jednak nie biorą udziału, bądź uczestniczą tylko w pierwszej fazie. – Polski Czempion jest inny, tu od początku było widać, że administracja zamierza zrobić coś konkretnego. Prezes wymienił główne problemy, jakie spotykają polskich czempionów podczas zagranicznej ekspansji. – Prestiż naszych marek jest niższy niż klasa ich działania. Wyzwaniem była więc promocja polskich firm za granicą żeby wizerunek polskich marek był przynajmniej równy temu, co faktycznie oferują. Jest też problem kadrowy: polscy pracodawcy są postrzegani jako nieco gorsi od ich kolegów. Niesłusznie. W związku z tym założenia programu są sformułowane w sposób bardzo praktyczny: podniesienie jakości wsparcia administracji dla polskich firm. Systemowa, stała promocja polskich firm. Realne wsparcie w przyciąganiu menadżerów. Zrównanie wizerunku polskich firm z zagranicznymi, które przełoży się na wizerunek pracodawców. I bardzo istotny element – wsparcie dla prac B+ R.

Obecna na konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreślała, że Polski Czempion jest bardzo ważny również z punktu widzenia rządu. – Bardzo potrzebna jest sieć firm z całej Polski, które jesteśmy w stanie uruchomić po to, abyśmy mogli ruszyć za granicę z konkretną, ciekawą, najlepszą ofertą. Jadąc za granicę musimy mieć pewność, że jedziemy ze sprawdzonymi firmami. Więc metoda wyłaniania czempionów jest nam potrzebna – ta inicjatywa jest bardzo dobra. Pani Minister odniosła się również do szeroko dyskutowanego problemu promocji polskiej marki. – Wiele osób wyobraża sobie, że promocja polega na produkcji filmów. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Polską markę reprezentują polskie produkty.

Deklarację podpisali: Prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Dariusz Ostrowski, Partner PwC Ryszard Petru, Prezes PAIiIZ Sławomir Majman, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia Wicemarszałek Dorota Ryl, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, Wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Wiceprezydent Poznania Jerzy Stępień, Wiceprezydent Szczecina Grzegorz Wąs oraz Wiceprezydent Rzeszowa (przez pełnomocnika).

Sygnatariusze zobowiązali się do pomocy polskim firmom w ekspansji zagranicznej m.in. poprzez udostępnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk wykorzystywanych przez światowe koncerny, działanie na rzecz zniesienia barier w budowaniu przedsiębiorstw na skalę międzynarodową, budowanie środowiska wspierającego ekspansję firm, pomoc w pozyskiwaniu finansowania oraz budowę wizerunku polskich firm jako europejskich i światowych liderów. (PAIiIZ)

źródło: www.paiz.gov.pl