Polska podpisała umowę o współpracy w dziedzinie turystyki z Chinami

Polska podpisała umowę o współpracy w dziedzinie turystyki z Chinami

Polska podpisała umowę o współpracy w dziedzinie turystyki z Chinami

12 maja 2017 r. w Pekinie, podczas oficjalnej wizyty Pani Premier Beaty Szydło w Chinach, została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie turystyki. Ze strony polskiej umowę podpisała Pani Joanna Wronecka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a ze strony chińskiej Pan Li Jinzao, Przewodniczący Narodowego Urzędu ds. Turystyki Chińskiej Republiki Ludowej (CNTA).

Podpisanie umowy jest wyrazem zainteresowania obu stron potrzebą dalszego zintensyfikowania wzajemnej współpracy oraz uznania potrzeby stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki.

Zgodnie z treścią podpisanej umowy Strony będą zachęcać m.in. do:

  • wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych;
  • udziału w odbywających się w państwach obu Stron targach, konferencjach oraz warsztatach na temat turystyki, a także zwiększania wymiany turystycznej między państwami Stron;
  • organizacji pobytów studyjnych dla przedstawicieli administracji turystycznej, dziennikarzy i różnych środków masowego przekazu, w celu prezentowania potencjału turystycznego i kulturalnego poszczególnych krajów;
  • przeprowadzania innych imprez promocyjnych.

Chiny są dla Polski ważnym partnerem w zakresie wymiany turystycznej. W „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020”, autorstwa Polskiej Organizacji Turystycznej, Chiny zostały umieszczone na drugim miejscu (po Niemczech) na liście krajów o największym znaczeniu dla turystyki przyjazdowej do Polski. Polska branża turystyczna systematycznie prezentuje się na turystycznych imprezach targowych na terenie ChRL. Polska uczestniczy też w programie dwunastu kroków na rzecz promocji przyjaznej współpracy Chin z państwami Europy Środkowo-Wschodniej 16+1.

Według danych Światowej Organizacji Turystyki UNWTO oraz polskiego Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku Polskę odwiedziło ponad 82 tys. turystów z Chin, co oznacza znaczący wzrost w stosunku do lat minionych. Systematycznie wzrasta też liczba polskich turystów w Chinach zbliżając się do poziomu 80 tys. rocznie.

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Turystyki Unii Europejskiej z Chinami.

źródło: MSiT