Polska o epidemii: obiektywnie i racjonalnie

Koronawirus

Koronawirus

Rzecznik prasowy Ambasady ChRL w Polsce odpowiada na pytania dotyczące epidemii nowego typu koronawirusa.

W ostatnich dniach kierowane jest wiele pytań do Ambasady ze strony zarówno Polaków jak i Chińczyków mieszkających w Polsce dotyczących przedsięwziętych środków mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na niektóre najczęściej pojawiające się pytania:

Jakiego rodzaju pomocy Chiny udzielają obcokrajowcom przebywającym na terenie Chin?
Chiny dbają również o zdrowie i bezpieczeństwo cudzoziemców przebywających na terenie Chin oraz przyjmują wysoce odpowiedzialne podejście do aktywnego prowadzenia współpracy międzynarodowej. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustanowiło mechanizm koordynacyjny specjalizujący się w zapobieganiu epidemii wśród dyplomatów i cudzoziemców przebywających Chinach. Zostało zwołane posiedzenie informacyjne na temat zapobiegania i kontroli epidemii dla ambasad (pułków) państw zagranicznych w Chinach oraz utworzono specjalną sekcję na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która ma pomóc w terminowym przekazywaniu informacji o epidemii oraz o chińskich środkach zapobiegania i kontroli. Krajowa Administracja Imigracyjna wydała wielojęzyczne instrukcje dotyczące zapobiegania sytuacji epidemicznej, a także aktywnie odpowiada na pytania dotyczące wjazdu i wyjazdu cudzoziemców do Chin, wiz i dokumentów pobytowych. Rządy regionalne w całym kraju wykorzystują również media społecznościowe i inne kanały informacyjne do informowania obywateli zagranicznych o metodach zapobiegania epidemii, do informacji podane są także numery interwencyjne i platformy internetowe, które zapewniają usługi, konsultację oraz pomoc w języku obcym. Ponadto Chiny nadal aktywnie transportują materiały dla obcokrajowców, jak i lokalnych mieszkańców, potrzebne w codziennym życiu, a także materiały medyczne do obszarów dotkniętych poważną sytuacją epidemiczną. Strona chińska nadal będzie robić wszystko, co w jej mocy, aby rozwiązać uzasadnione obawy wszystkich stron oraz zapewniać niezbędną pomoc i ułatwienia obywatelom innych krajów przebywających w Chinach zgodnie z międzynarodowymi praktykami i rozwojem epidemii.

Jak strona chińska ocenia środki ochrony przed epidemią podjęte przez Polskę?
Strona polska podejmuje środki, biorąc pod uwagę obecny rozwój epidemii. Ministerstwo Zdrowia i inne organizacje państwowe zachowują obiektywizm i bezstronność. Środki nadzoru podjęte przez lotniska nie mają charakteru dyskryminacji. Strona chińska docenia profesjonalizm i metodyczność działania strony polskiej. Reakcję społeczeństwa polskiego na wiadomości dotyczące wirusa można opisać jako obiektywną i racjonalną. Wielu Polaków okazuje współczucie i troskę wobec sytuacji, w jakiej znalazła się strona chińska. Rząd polski oraz przedstawiciele różnych środowisk licznie wyrażają chęć pomocy i wspierają Chiny w walce z wirusem. Jak mówi polskie przysłowie: „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, Polacy w pełni uosabiają to przesłanie, wyrażając przyjaźń względem obywateli Chin, za co strona chińska serdecznie dziękuje.

Jak chińscy specjaliści w zakresie medycyny przewidują dalszy rozwój epidemii?
Opierając się na opiniach chińskich ekspertów, obecnie znajdujemy się w kluczowym momencie zapobiegania i kontroli epidemii wywołanej przez nowy typ koronawirusa. Całkowita suma stawianych diagnoz, ogólna liczba podejrzanych przypadków oraz ilość nowych podejrzanych przypadków spada w ostatnich dniach i wiele wskazuje na to, że docieramy do punktu przegięcia w rozwoju epidemii. Niektórzy specjaliści wskazują, że punkt ten osiągniemy w ciągu najbliższych 2 do 4 tygodni. Według opini przedstawianych w amerykańskich mediach infekcje wywołane nowym typem koronawirusa w Stanach Zjednoczonych są o wiele mniej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego niż grypa, którą zaraziło się w tym kraju co najmniej 15 milionów ludzi, z czego 140 000 hospitalizowano, a 8200 zmarło. Nie zgłębiałem szerzej problemu grypy w Stanach Zjednoczonych, nie mogę więc podać szczegółowych informacji na ten temat, ale mogę powiedzieć, że strona chińska bez wątpienia ma możliwości, by wkrótce zwalczyć epidemię nowego typu koronawirusa. Strona chińska zachowując postawę otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności, będzie kontynuować współpracę ze społecznością międzynarodową w celu utrzymania globalnego bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *