Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego

Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych
Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych
Piotr Szymczak, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych

„Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych” – pod takim hasłem w Sejmie odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Konferencji przewodniczył prezes SEP Piotr Szymczak, który powitał zgromadzonych: – Szanowni Państwo! Dzisiaj stoimy wobec globalnej rewolucji nie tylko energetycznej, ale informacyjnej i komunikacyjnej.

Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji mówił o tym, jak nowe technologie zmieniają sposób funkcjonowania nas wszystkich w społeczeństwie: – Internet jest dzisiaj tak samo potrzebny, jak kiedyś energia elektryczna w domu.

Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji
Witold Kołodziejski, sekretarz stanu w ministerstwie cyfryzacji

Technologie informatyczne dają nam możliwość pracy bardziej kreatywnej, innowacyjnej, aktywnej. W Polsce te możliwości są wykorzystywane w mniejszym stopniu niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o umiejętności cyfrowe, na koniec 2014 r. byliśmy jako społeczeństwo na trzecim miejscu od końca. Za nami były Rumunia i Bułgaria.

Witold Kołodziejski: – Na pewno nie możemy powiedzieć, że jesteśmy nowoczesnym społeczeństwem cyfrowym. Na pewno odstajemy od czołówki unijnej i światowej.

Z drugiej strony, brak umiejętności nie przeszkadza nam w używaniu urządzeń mobilnych na poziomie konsumenckim:

  • 16% populacji w Polsce używa ich do korzystania z mediów społecznościowych,
  • 14% na tych urządzeniach ogląda wideo, a 12% korzysta z gier na telefonach komórkowych,
  • 13% z nas używa smartfonów, jako lokalizatorów.

Wreszcie 20%, czyli co piąty Polak, korzysta z serwisów bankowych. Są to bardzo konkretne usługi, oferowane za pośrednictwem sieci przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (płatności przez telefon komórkowy).

Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: – Rozwój prawnych form ochrony danych osobowych jest odpowiedzią na rozwój technologii informatycznych, które zaczęły wkraczać w prywatność.

Wiele podmiotów, dążąc do maksymalizacji zysku, przetwarza dane osobowe, w tym dane wrażliwe: – Nowe technologie niosą zagrożenia dla naszej prywatności. Co ważne, niejednokrotnie sami się do tego przyczyniamy. Nie jest możliwe stworzenie takich rozwiązań technicznych, które chroniłyby nas przed nami samymi i naszymi działaniami. Najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek.

Wiedza o zagrożeniach dla prywatności danych osobowych jest istotna nie tylko na poziomie twórców rozwiązań technologicznych, ale również na poziomie użytkownika.

Witold Graboś, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Graboś, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Witold Graboś, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uważa, że ostateczną miarą wartości rozwiązań technologicznych, jest zapotrzebowanie ze strony konsumentów: – Najważniejsze jest zapotrzebowanie konsumenckie. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli potrzebę posługiwania się tą nową technologią.

Nie sposób się z tym zgodzić. Zapotrzebowanie konsumenckie jest kreowane przez marketing. Moda na produkty „nowych technologii” jest kształtowana przez działania marketingowe, które dominują nad rzeczywistym postępem technologicznym. Celem jest osiągnięcie zysku przez operatorów telekomunikacyjnych. Taki cel, podobnie jak np. maksymalizacja zysku ze sprzedaży papierosów, może, ale nie musi być zgodny z interesem społeczeństwa jako całości.

Natomiast rozwijanie nowych technologii jest zawsze zgodne z interesem społeczeństwa. Nawet, jeśli nie wpływa bezpośrednio na wzrost sprzedaży telefonów komórkowych.

Przedstawiciel Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazał na potrzebę odwagi w myśleniu: – Potrzebne nam szlachetne wariactwo, które jest najwyższym stopniem tej odwagi.

Oczywiście tak. Prowadzenie badań podstawowych i rozwijanie nowych technologii, wymagają odwagi. W przeciwieństwie do działań marketingowych, nie zawsze gwarantują natychmiastowy zysk.

Tomasz Komorowski, sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO, nawiązał do Aktu Konstytucyjnego UNESCO, sporządzonego 16 listopada 1945 r. w Londynie i podpisanego pierwotnie przez 37 państw. Wśród zadań organizacji, dokument wymienia „wspieranie wolnego przepływu idei za pomocą słowa i obrazu”.

Tomasz Komorowski, sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO (organ doradczy Rady Ministrów)
Tomasz Komorowski, sekretarz Polskiego Komitetu ds. UNESCO (organ doradczy Rady Ministrów)

Tomasz Komorowski mówił o dostępie do informacji, jaki dzięki nowym technologiom jest możliwy we wszystkich regionach świata. Powszechny dostęp do informacji w perspektywie długookresowej przeciwdziała napięciom międzynarodowym: – Odpowiednie wykorzystanie we wszystkich regionach świata technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma krytyczne znaczenie dla trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Kosma Złotowski, deputowany do Parlamentu Europejskiego, został uhonorowany medalem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Medal uroczyście przekazał Piotr Szymczak, prezes SEP: – Ten medal dla kolegi Kosmy Złotowskiego przyznajemy za wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego. Za zorganizowanie pierwszego w Polsce zespołu parlamentarnego na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Łukasz Schreiber, poseł na Sejm RP odbiera z rąk Piotra Szymczaka medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Łukasz Schreiber, poseł na Sejm RP odbiera z rąk Piotra Szymczaka medal Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W imieniu nieobecnego eurodeputowanego, medal odebrał Łukasz Schreiber, poseł na Sejm RP.

tekst i zdjęcia: Robert Ostrowski


Silk Road Poland