Polscy inżynierowie o konkurencyjnej gospodarce

Inżynier

Inżynier

Pod hasłami: „Technika – Człowiekowi” oraz „Inżynierowie Polsce i Światu” odbył się w dniach 16 i 17 czerwca we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich organizowany wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Inżynierowie z Polski oraz mieszkający i pracujący zagranicą, którzy osiągnęli tam sukces naukowy lub biznesowy, dzielili się doświadczeniami i omawiali możliwe formy współpracy.

– Dziedziczą Państwo wspaniałe tradycje polskiej myśli technicznej. Polski inżynier ma dobrą markę w świecie. Rzecz w tym, aby przede wszystkim tutaj, w kraju, inżynierska wiedza i doświadczenie stawały się wkładem w realizację ambitnych projektów gospodarczych. To zadanie trudne, ale wykonalne – napisał patron honorowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w przesłaniu skierowanym do uczestników, organizatorów i gości obydwu wydarzeń.

Podczas sesji mówiono m.in. o roli inżynierów w konkurencyjnej gospodarce oraz o cywilizacyjnej i kulturowej roli techniki.

W inauguracji zjazdów wzięli udział prof. Leszek Sirko – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, władze województwa i miasta Wrocławia z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, a także senatorowie i posłowie. Przede wszystkim zaś w wydarzeniach wzięła udział szeroka reprezentacja środowiska technicznego, m.in.: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzej Nowak – prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University), inżynierowie z uczelni i instytutów badawczych, właściciele firm i działacze gospodarczy, wynalazcy i konstruktorzy oraz członkowie ruchu stowarzyszeniowego sfederowanego w 40 Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych NOT z Polski i kilkunastu krajów świata, w tym m.in. Australii, RPA, USA, Kanady i Europy.

Doroczne spotkanie polskiego środowiska technicznego zorganizowane zostało wspólnie przez: Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, Radę Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejską Federację Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Akademię Inżynierską w Polsce, Radę Główną Instytutów Badawczych, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Politechnikę Wrocławską oraz Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

PAP – Nauka w Polsce
foto: Fotolia