Polityka Rosji i stosunkow polsko-rosyjskich – zaproszenie na spotkanie Stanislawem Cioskiem z byłym ambasadorem RP w Rosji

Zapraszamy na spotkanie z p. Stanisławem Cioskiem, byłym Ambasadorem RP w Moskwie. Tematem spotkania będzie polityka Rosji i stosunków polsko-rosyjskich.

Termin: 31 sierpnia 2015 (poniedziałek),

Miejsce: budynek NOT, ul. Czackiego 3/5, Sala Kominkowa.