Podatki 2018: Konstytucja biznesu

Prawo

Prawo

Konstytucja biznesu to pakiet ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom. Obowiązuje już ponad miesiąc. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Więcej o prawie podatkowym w cyklu Podatki 2018.

Z uwagi na dynamikę zmian przepisów w prawie podatkowym przedstawiam najnowsze przepisy zawierające istotne zmiany w tym zakresie. 30 kwietnia br. weszła w życie tzw. „konstytucja biznesu” zawierająca pakiet ustaw, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom.

Poniżej najważniejsze zasady zawarte w powołanej konstytucji:

Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy – przedsiębiorca nie będzie musiał udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść firmy.

Przyjazna interpretacja przepisów – niejasne przepisy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców. Aparat skarbowy będzie musiał udowodnić przedsiębiorcy winę, a nie przedsiębiorca dowodzić niewinności.

Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – przedsiębiorca może prowadzić swoją działalność, jeśli nie narusza w sposób oczywisty zakazów lub ograniczeń.

Zasada milczącej zgody – jeśli po upływie ustawowego czasu wydania jakiejś decyzji administracyjnej, przedsiębiorca nie dostanie informacji z urzędu, może zakładać, że jest ona pozytywna.

Zasada proporcjonalności – administracja nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń np. nie będzie mogła żądać dokumentów, które są w jego posiadaniu.

Drobna działalność bez rejestracji – prowadzenie działalności na minimalną skalę tj. przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia – w chwili obecnej do 1050 zł, nie będzie skutkowało koniecznością rejestrowania jej w CEIDG jako działalności gospodarczej. Osoby zajmujące się drobnym handlem nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.

Ulga w składkach ZUS – przedsiębiorca rozpoczynający działalność zostanie zwolniony zobowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem przez dwa kolejne lata będzie mógł korzystać z tzw. „małego ZUS-u”. Należy jednak zaznaczyć, że tym okresie (6 miesięcy) nie będzie podlegał ubezpieczeniom z tytułu pozarolniczej działalności a sam wybór w braku opłacania składek jest dobrowolny.

Sprawa urzędowa nie tylko w formie papierowej – za wyraźną zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy będzie można załatwić w urzędzie przez telefon czy e-mail.

Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców – jego zadaniem będzie wspieranie relacji między przedsiębiorcami a organami administracji. Na jego wniosek administracja będzie musiała dokonać interpretacji niejasnych lub bardzo skomplikowanych przepisów.

Prostsze podatki – i tu dla przykładu:

  • okres przechowywania sprawozdań finansowych będzie wynosił 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo
  • w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie, którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie
    w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie tożsama ulga.

Poza wykazanymi zmianami zawartymi w „konstytucji biznesu” mającymi na celu ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom należy jednocześnie wspomnieć o kontrowersyjnych przepisach, które również weszły w życie tj. przepisach umożliwiających blokowanie firm przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą o STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) Szef Krajowej Administracji Skarbowej może blokować konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe nawet do 3 miesięcy – jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro.

Ponieważ są to najnowsze zmiany w przepisach min. prawa podatkowego z oceną prawidłowości, zasadności i celowości należy poczekać do momentu stosowania ich przez szeroko pojętą administrację.

foto: Pixabay


Pytanie do eksperta – e:mial: mt.biurorachunkowe@onet.pl

  • Pytanie: Czy poniesione przez pracodawcę – osobę prawną, wydatki na zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok mogą być kosztem uzyskania przychodów?
  • Odpowiedź: Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie pracownikom okularów (w uzasadnionych przypadkach również soczewek) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszty pracownicze, do których poniesienia pracodawca zobowiązany jest na mocy przepisów prawa.

Tomasz Lipiarz – ekspert z zakresu prawa podatkowego, manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w efektywnym zarządzaniu dużymi jednostkami/zespołami w strukturze oddziałowej (jako wicedyrektor Izby Skarbowej zarządzanie i nadzorowanie grupy około 6 tys. pracowników w 53 jednostkach), wieloletni naczelnik urzędu, skuteczny reorganizator, innowator, lider.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *