Plany powołania nowego departamentu dot. przemysłu i łańcucha żywnościowego

Czesław Siekierski
Czesław Siekierski
Czesław Siekierski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W trakcie III Forum Producentów Żywności zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o planach utworzenia nowego departamentu, który zajmie się tematyką przemysłu i łańcucha żywnościowego. Minister wyraził także przekonanie, że należy zająć się kwestią poziomu marży na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego.

„W ministerstwie powstanie departament, który będzie się zajmował obszarami przetwórstwa rolno-spożywczego, i w dużej skali, i małym przetwórstwem, a także obszarami związanymi z handlem. Chcemy utrzymać dialog w łańcuchu żywnościowym, począwszy od rolnika aż do konsumenta – żebyśmy rozmawiali o tym, jak sprawiedliwie dzielić się marżą” – poinformował minister.

III Forum Producentów Żywności było okazją do podjęcia dyskusji o aktualnej sytuacji i wyzwaniach na poszczególnych rynkach rolnych w gronie przedstawicieli organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego oraz wypracowania wspólnego działania z uwzględnieniem szeroko pojętej polityki Unii Europejskiej.

Minister Czesław Siekierski zauważył, że wydarzenie było okazją do wymiany poglądów o tym, jaka jest sytuacja w poszczególnych branżach.

„Głównym tematem dzisiejszej dyskusji są problemy ze stabilnością rynku i brak opłacalności produkcji. W minionym roku obserwowaliśmy z jednej strony wzrost cen środków produkcji, a z drugiej spadające ceny produktów rolnych. I to decyduje o opłacalności” – podkreślił szef resortu rolnictwa i poinformował, że na konferencji odbywa się dyskusja o tym, jak poprawić stabilność w sektorze rolnym.

Minister Siekierski zauważył, że następuje pogłębiona konsolidacja poszczególnych branż.

„Prowadzimy szeroką formę dialogu z różnymi organizacjami, związkami rolniczymi. Uważam, że trzeba wsłuchać się w to co mówią rolnicy, co mówią branże, jaka jest sytuacja i jak my możemy współdziałać” – poinformował szef resortu rolnictwa.

źródło: PFPŻ ZP, MRiRW


Silk Road Poland

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *