Pieniądze na kulturę – sprawdź warunki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, które odbędzie się 6 i 7 lutego 2020 r. w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie do dnia 28 stycznia 2020 r. wypełnionego i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego na adres eog2016@mkidn.gov.pl

Dla każdego działania należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy:

Działanie I – formularz zgłoszeniowy – szkolenie 6 lutego 2020 r. Kwalifikujących się wnioskodawcy:

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii

Działanie II – formularz zgłoszeniowy – szkolenie 7 lutego 2020 r. Kwalifikujących się wnioskodawcy:

 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego

Szczegółowe informacje nt. szkolenia znajdują się w Regulaminie szkolenia.

W przypadku pytań dotyczących konferencji i szkolenia, prosimy o kontakt pod (22) 69 25 507, (22) 69 25 410 lub mailowo na adres: eog2016@mkidn.gov.pl

WAŻNE INFORMACJE:

 • Liczba miejsc ograniczona! Udział w wydarzeniu wymaga potwierdzenia uczestnictwa z strony organizatora.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniamy bezpłatne materiały.
 • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

źródło: gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *