Perły Polskiej Gospodarki 2019

Perły Polskiej Gospodarki

Perły Polskiej Gospodarki

10 grudnia 2019 roku na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną ogłoszone wyniki XVII edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki – obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw. Organizatorem uroczystości jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę na całym świecie.

W roku 2002, Krystyna Woźniak-Trzosek, redaktor naczelna „Polish Market”, zainicjowała, trwającą do dziś, współpracę „Polish Market” z naukowcami, której efektem są stałe badania nad kondycją polskich przedsiębiorstw, publikowane w postaci corocznego Rankingu oraz Gali Pereł Polskiej Gospodarki. Każdego roku, podczas uroczystości wręczane są statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych.

Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Warto podkreślić, że udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami, co potwierdza wyjątkowy i rzetelny charakter rankingu. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2.000 przedsiębiorstw, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

  • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
  • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Opracowany przez naukowców, ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim. Ogłoszenie wyników rankingu jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce i co roku wydarzenie to gromadzi elity środowisk biznesowych, naukowych, kulturalnych i politycznych.

Oprócz ogłoszenia wyników Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, podczas Gali już po raz trzynasty zostaną wręczone Perły Honorowe wybitnym osobom i instytucjom w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych. W ten sposób, co roku nagradzane są niekwestionowane autorytety w tych dziedzinach, a laureaci osobiście odbierają wyróżnienie podczas Gali. Podczas wydarzenia przyznawane są również nagrody Progress – Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytutów naukowych oraz osobistości ze świata nauki.

W ubiegłych latach statuetki otrzymali m. in. w kategoriach:

  • Gospodarka – Zygmunt Solorz-Żak, Jan Kulczyk, Giełda Papierów Wartościowych, Tadeusz Donocik, Prof. Zbigniew Hockuba
  • Nauka – prof. Bogusław Maciejewski, prof. Tomasz Dietl, prof. Stanisław Woś, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Tomasz Ciach
  • Kultura – Jerzy Maksymiuk, Sinfonia Varsovia, Urszula Dudziak, Małgorzata Walewska, Włodek Pawlik, Zbigniew Namysłowski
  • Krzewienie wartości społecznych – Jerzy Starak, Jerzy Owsiak, Irena Koźmińska
  • Krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych – Jerzy Koźmiński, płk Jerzy Woźniak – „żołnierz wyklęty”
  • Specjalna Perła Honorowa – Waldemar Dąbrowski, prof. Michał Kleiber.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *