Partnerzy znad Zalewu

Na zdjęciu: Zbigniew Szumera, prezes Stowarzyszenia ( z lewej) i Grzegorz Pawlak, dyrektor biura zarządu WIG po podpisaniu umowy partnerskiej w skansenie w Kuligowie nad Bugiem.

Na zdjęciu: Zbigniew Szumera, prezes Stowarzyszenia ( z lewej) i Grzegorz Pawlak, dyrektor biura zarządu WIG po podpisaniu umowy partnerskiej w skansenie w Kuligowie nad Bugiem.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego jest kolejnym partnerem Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych, które reprezentuje Warszawska Izba Gospodarcza.

Stowarzyszenie działa od 1998 roku na terenach powiatów: legionowskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. W swojej historii było inicjatorem i organizatorem wielu akcji promocyjnych, społecznych i edukacyjnych. Stowarzyszenie prowadzi Internetową Informację Turystyczną na własnej stronie www.jeziorozegrzynskie.info.

Zgodnie ze statutem celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz aktywizacji gospodarczej, turystycznej i cywilizacyjnej regionu Zalewu Zegrzyńskiego we współpracy z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.

Pierwszym wspólnym działaniem Stowarzyszenia i Izby była organizacja study press dla dziennikarzy nad Zalew Zegrzyński.

Na zdjęciu: Zbigniew Szumera, prezes Stowarzyszenia ( z lewej) i Grzegorz Pawlak, dyrektor biura zarządu WIG po podpisaniu umowy partnerskiej w skansenie w Kuligowie nad Bugiem.

(MF)


BBA Transport System

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *