PARP ogłaszakonkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który dotyczy Podziałania 2.3.2 Bon na innowacje dla MSP.

O dofinansowanie wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych mogą starać się mikro-i małe przedsiębiorstwa, a wsparcie na poziomie 70 proc. kosztów kwalifikowanych mogą uzyskać średnie przedsiębiorstwa. O dotacje mogą starać się projekty, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

 

Szczegółowe informacje na http://www.parp.gov.pl/rok-2015


Silk Road Poland