Opinia KIG w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 18.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz innych ustaw przesłany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych.Za istotne […]