Opinia KIG w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy-przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 18.04.2011

Krajowa Izba Gospodarcza projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz innych ustaw przesłany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do konsultacji społecznych.Za istotne […]

Oświadczenie KIG w związku projektem założeń projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców – 07.03.2011

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przedstawiony przez resort gospodarki kolejny projekt mający na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz informacyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. Po raz kolejny doceniamy zaangażowanie resortu w zakresie analizy barier z jakimi […]